L’AECV dona el Premi “Fent Cantaes” a l’Associació Cultural Penya El Clau

L’Associació d’Estudis del Cant Valencià celebrarà el Día del Cant Valencia en el lliurament del Premi “ Fent Cantaes” a l’ Associació Cultural Penya El Clau (promotora de les festes al Beat Gaspar Bono) i nomenant com a Associats Honorífics als intèrprets de Cant Valencià Jordi Martínez Calatayud (Músic Tabaleter) i Francesc Nicasio Gil (Paco de Faura-Versador).

L’acte serà el dia 1 Decembre de 2019 (dumenge) a les 19:00 hores Ateneu Mercantil de Valéncia (Sala d’Actes) Pl. Ajuntament 19, Valéncia.

L’ ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS DEL CANT VALENCIÀ
L’ AECV és una associació sense ànim de lucre que treballa fomentant l’ investigació, l’ensenyança i la divulgació de nostre cant per excelència, des de la perspectiva de l’etnomusicologia aplicada, posant de relleu la seua significació com a patrimoni immaterial. Entre les seues activitats l’AECV celebra anualment el Dia del Cant Valencià, i lliura el Premi Obrint Camins i el Premi FENT CANTAES. Ademés organisa conferències, guitarraes, albaes, mostres de cant i homenages en reconeiximent públic a persones destacades de la cultura i del cant valencià.
L’AECV ha tret a llum publicacion escrites i sonores d’interés històric, antropològic i estètic avalades per dècades d’investigació i experiència.

EL DIA DEL CANT VALENCIÀ

Una de les activitats senyeres de l’AECV és la celebració anual del Dia del Cant Valencià prop a l’aniversari del naiximent del gran cantador d’estils Evaristo Payà Cabanes (1874-1951) que, sistematisador de l’anomenat Cant Requintat i mestre de dos generacions de cantadors d’estil del segle XX, constituix un símbol del que l’AECV fa emblema. El Dia del Cant Valencià que organisa l’ AECV té els objectius de preservar i difondre les expressions músic-tradicionals vives més genuïnes, guiades des dels principis promoguts per la UNESCO al patrimoni immaterial de tradició oral-aural, i de refermar la denominació tradicional de Cant Valencià referida al corpus de cants anomenats d’estil i al cant d’ albaes. En el marc social el Dia del Cant Valencià preten una significació rellevant: el reconeiximent públic de la llabor desplegada en la preservació del cant valencià a les associacions culturals que han sabut mantindre la tradició al llarc del temps, i a les persones físiques intèrprets o no que han contribuit o contribuixen a fer-ho possible. Enguany l’ AECV celebra el Dia del Cant Valencià lliurant el Premi FENT CANTAES a l’Associació Cultural Penya el Clau, i reconeguent la llabor desplegada a dos intèrprets: al músic tabaleter Jordi Martínez Calatayud i al versador d’improvís Francisco Nicasio Gil, anomenant-los associats honorífics de l’ AECV.

LA PENYA EL CLAU

L’ Associació El Clau és la promotora de les festes en honor al Beat Gaspar Bono i la responsable d’organisar les cantaes que entorn ad elles du a terme any darrer any en un dels pocs atzucats de la ciutat de Valéncia –el carrer Canyete– i és eixa associació la garant d’haver-les preservat al llarc del temps evitant la desaparició. La cantà del Beat és una de les cinc cantaes històriques de la ciutat de Valéncia. Al marge havien quedat unes atres també antigues (La Rosquilleta del barri de Morvedre, la de Sant Bult de la Xerea, la del Barri del Carme, la Verge de l’Horta …) que si be han reviscolat recentment en part gràcies a l’esforç de l’ AECV, totes elles havien deixat de celebrar-se. Segons Manuel Marzal Barberà (en Antologia del Cant Valencià) ya en els anys huitanta estimava una antiguitat d’estes cantaes en un parell de segles, no obstant, no coneixent una data certa en la celebració d’estes cantaes sí consta que han participat totes les generacions de cantadors i cantadores conegudes (des de Carabina i Maravilla, Evaristo, El Muquero, El Cabiscol, El Civilet, el Chiquet de Marjalenes, el Bétera, el Manises, el Paterna, el Torrentí, els Mislata, Concheta la del Mercat, Marieta del Túria, el Tremendo… i tantes més veus que els han seguit. La cantà al Beat té una duració de dos dies, coincidint en les nits de divendres i
dissabte més pròxims a la festa del Beat, el mes de juliol de cada any. Cal resaltar la figura de Miquel Molina Sola, que desplegà un fort empeny en la defensa i promoció de les cantaes al Beat. A la desaparició d’este personage l’ AECV va organisar anualment un homenage “In memoria” dedicant una nit de cant a càrrec de cantadors i cantadores de les escoles de cant Valéncia de El Puig, Bétera, Quart de Poblet, Junta Central Fallera i Lo Rat Penat.
La llarga tradició en l’organisació de les cantaes al Beat Gaspar Bono inclusiu en èpoques en que ha segut difícil mantindre l’atenció de l’aficionat, ha constituït un repte per a l’ Associació El Clau que ha sabut bandejar les dificultats que han anat apareguent per tal de conservar i preservar la tradició del Cant Valencià en les festes de carrer. Per este motiu hui l’ AECV lliura a eixa associació el primer Premi Fent Cantaes.

JORDI MARTINEZ CALATAYUD

Naixcut el 1963 en Valéncia, prové d’una família unida al món faller i al folklore. Als 10 anys s’incorpora a l’agrupació musical i coral Teodoro Llorente de Valéncia, desplegant com a habilitat musical la del xilòfon i estudiant solfeig i percussió en el mateix conservatori. Gràcies al llavors director Sr. Manuel Mena, en 1975 s’incorporarà a la primera escola municipal de Dolçaina i Tabal de la ciutat de Valéncia baix la direcció del mestre dolçainer Joan Blasco Ribera. La trayectòria de Jordi Martínez anirà unida a la família dels Blasco, recorrent festes per tota la geografia de la Comunitat i per Espanya. Com a tabaleter ha format part del grup Russafa-fa; és membre del grup Valçaina; va ser mestre de Tabal de la Junta Central Fallera de Valéncia des del seu inici; i hui continua donant classe transmetent als seus alumnes l’essència dels ritmes més tradicionals. Com a persona compromesa en les tradicions culturals forma part de la directiva del grup de ball La llauradora de l’Eliana , de la colla de dolçainers, i de l’associació de Sant Vicent, i ha particiàt en la creació dels jagants i cabuts d’eixa localitat. Jordi Martinez, sempre lligat al Cant valencià, és d’ell, un enamorat, i se sap coneixedor de la seua idiosincràsia i dels ritmes de les músiques populars. No obstant aixó, l’ AECV véu en ell, ademés de la seua trayectòria com a músic de percusió un home ple de bonhomia i de marcat sentiment per les trandicions musicals valencianes, en especial pel cant valencià, motius que justifiquen el nomenament com Associat d’ Honor de l’ Associó d’ Estudis del Cant Valencià.

FRANCESC NICASIO GIL (PACO DE FAURA)

Naixcut en Faura l’any 1963 al sí d’una família arrelada a l’afició del cant (el seu yayo patern també va ser versador i cantador d’albaes i cants d’estil) creix en eixe ambient de tradició de cant. L’afició al vers, no obsant, el portarà en 18 anys a versar llibrets de falles, eixercint d’escritor deu anys durant els quals obtindrà diferents premis en les ciutats de Sagunt i de Valéncia. Als 24 anys s’estrena com a versador de cants en un grup del poble. Hui és un dels grans versadors de cant valencià que podem trobar. Com a versador de Cant Valencià ha recorregut totes les comarques valencianes, ademés de versar en Madrit i en Córdoba. En atres àmbits de músiques tradicionals ha participat en “Les dotze hores de glossa” de Mallorca, o en l’ “Ebrefolck” de Mora d’Ebre. A nivell discogràfic ha tret dos treballs junt al seu grup “Cantar per cantar”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: