Naix una nova associació valencianista en la Marina

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ROC CHABÁS LA MARINA

L’associació Cultural Roc Chabás la Marina, es una associació que es constituí com a tal l’any 2018 en el clar objectiu de treballar per la difusió i pel conreu de la llengua i de la cultura valencianes. En esta finalitat bàsica pretenem conectar en les inquietuts que mogueren a Roc Chabás a ser catalisador i motor del redreçament cultural i social del sigle XIX, moviment que ha segut catalogat com el de la Renaixença valenciana; d’ell hem pres el nom, i de la seua obra l’eixemple que volem guie la nostra actuació.

En ilusió i en fonaments sòlits iniciarem una trayectòria que volem estiga sempre al servici de Valéncia (“la nació de la qual som naturals” parafrasejant les paraules de Joanot Martorell en el pròlec del Tirant lo Blanch) i de les senyes que identifiquen al poble valencià. Nos mou, sobre tot, l’ànim de treballar per a conseguir una societat valenciana en la qual puguen cabre tots i que integre les mes diverses sensibilitats, sempre que aço no implique arribar a perdre els propis signes identitaris, que considerém bàsics com a elements definidors de la nostra personalitat.

Una llabor que no pot fer-se d’esquenes al poble valencià, ni sense la seua colaboració; es per això per lo que volem dirigir les nostres accions a tots els valencians en l’intenció de que es sensibilisen de l’importància de prendre consciencia clara de lo que com a poble som, per a poder ser protagonistes de la construcció del nostre propi futur.

Als nou vinguts que han decidit per voluntat pròpia formar part de la societat valenciana, des de la consideració que mereixen les seues cultures d’orige i el major dels respectes per la seua llibertat individual, els animem a que s’integren, fent també seus els nostres valors, els nostres símbols i les nostres manifestacions mes genuïnes.

En definitiva, l’associació cultural Roc Chabás la marina,  no renuncia a la tradició, a lo que ha fet que el poble valencià haja segut ell mateix a lo llarc de l’historia; com tampoc renuncia a construir un present i un futur en el que seguixca, seguim, sent poble. En este camí nos trobarém en qui no desprecie lo valencià, en qui no intente suplantar els nostres identifica dors culturals i nacionals i en qui es trobe hereu d’una estructuració social i un esperit cívic que feu del poble valencià una societat lliure, dinàmica i orgullosa, admirable i admirada en els sigles XIV i XV.
La nostra modesta contribució a l’ambiciosa llabor descrita consistix en l’organisació de tertúlies i debats, l’organisació de conferencies, activitats formatives i recreatives, i la realisació d’una  pagina que esperem complixca en la missió formativa i informativa que li hem assignat.

La presentación d’esta nova associació tindrà lloc el pròxim 29 de setembre a les 12h. en la localitat de Dénia en la Penya del m’en fot (Carrer Temple Sant Telm, 7D). La presentació estarà a càrrec de l’historiador Juli Moreno i Moreno que despuix, presentarà el seu últim llibre “Ortografies Valencianes (de Josep Nebot a les Normes d’El Puig)”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: