Nicolau Primitiu: “Les normes d’En Fabra han tingut “Imperi”, les d’En Fullana, no”

“Foment de la Parla Valenciana” per Nicolau Primitiu. Document del Rogle Constanti Llombart

Presentacio
L’articul que aci presentem, firmat per Nicolau de Sueca (Nicolau Primitiu), aixina com la nota de la redaccio que el succedix, aparegueren en el numero 27 del semanari El Camí, de 3 de setembre de 1932.

¿Per qué –pot preguntar-se el llector– recuperar est escrit ara? ¿Quín interes pot tindre llegir l’analisis de la situacio llingüistica que fea fa casi cent anys Nicolau Primitiu? Al cap i a la fi parla d’una epoca que, sobre tot als jovens, els ha de sonar molt lluntana, molt diferent de l’actual, transcorreguts des de llavors tants canvis socials i politics.

Puix la rao es precisament perque en poques llinees l’autor plasma la situacio llingüistica del moment, denunciant acertadament les actituts que dificultaven el foment de la llengua valenciana, i, mes encara, perque en eixa denuncia trobem bona part de l’explicacio a la situacio en la que nos trobem en este començament del sigle XXI.

Pero ademes, Nicolau Primitiu, planteja una via de solucio que hui en dia continuaria sent perfectament raonable.

Per tot aço des del Rogle Constanti Llombart considerém que val la pena llegir estes llinees, que be podrien titular-se “Una denuncia obligada i una postura llogica”, i reflexionar sobre elles.

Valencia ciutat, a 5 de giner de 2020

LLEGIR DOCUMENT COMPLET

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: