¿Sabies que els monuments mes importants de Mèxic foren realisats per un valencià?

Per Javier Navarro Andreu

Manuel Vicente Agustín Tolsá i Sarrión naixqué en Enguera, el 4 de maig de 1757. Fon un reconegut arquitecte, ingenier i escultor valencià, que va viure i desenrrollà la seua activitat en la Nova Espanya (hui Mèxic) des de 1791 on quedà encarregat, fins a la seua mort, com a Director d’Escultura de l’Acadèmia de Sant Carles.

Estudià en Valéncia en la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrit. Fon discípul de Bartolomé Ribelles, Vicente Gascó i Antoni Gilabert en arquitectura, i en escultura de Juan Pascual de Mena.

Els edificis i monuments més significatiu de la ciutat de Mèxic porten el seu nom, com el Palau de la Mineria, l’estatua de Carles IV coneguda com “El Caballito, l’antic Palau de Buenavista (hui Museu Nacional de Sant Carles), el  Palau del marqués de l’Aparat, l’altar principal de la Catedral de Pobla, de l’igésia de Sant Dumenge i l’iglésia de la Professa,… entre  moltes atres. També culminà les obres de la Catedral Metropolitana de la Ciutat de Mèxic.

En l’any 1992 en el motiu del sext centenari del descobriment d’Amèrica, la Casa Regional Valenciana de Mèxic donà a la ciutat un bust de l’escultor i arquitecte Manuel Tolsá. Contà en la colaboració de la Generalitat Valenciana i fon realisat per l’escultor Julián Martínez Soto, valencià exiliat en Mèxic. En l’actualitat el bust es troba en el Palau de la Mineria.

Palau de Mineria, obra arquitectònica de Tolsá localisada en el Centre Històric de la Ciutat de Mèxic.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *