¿Sabies que l’AVL fon creada en contra de la voluntat del poble valencià?

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) és una institució de la Generalitat Valenciana de caràcter públic, adscrita a la presidència de la Generalitat Valenciana creada el 16 de setembre de l’any 1998, que té personalitat jurídica pròpia i eixercix les seues funcions en certes dependències del poder polític a través dels seus representants. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006 la declara com a organisme competent per a la normativisació del valencià.

Fon pactada per Jordi Pujol conjuntament en la Generalitat Valenciana durant el govern de Eduardo Zaplana, en el nomenat Pacte de Reus, en el despropòsit d’acostar la llengua valenciana a la catalana i aixina poder denominar oficialment al valencià, com català, podent treballar en més tranquilitat al voltant de la suplantació de la llengua dels valencians i a favor del pancatalanisme per mig de subvencions millonàries.

Pero segons les enquestes de Las Provincias realisades en setembre de l’any 1998, el 54,2% dels valencians estaven en contra de la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) mentres que solament el 45% es mostrava a favor. Ademés el 74,1% de les persones enquestades demanaven una majoria d’acadèmics que defengues el valencià front al català, açò no fon aixina, ya que la majoria eren acadèmics pancatalanistes, definitivament Zaplana (PP) no escoltà al poble valencià.

Ademés uns dies més tart el mateix periòdic publicava una atra enquesta en la que exponia que el 85,1% dels valencians rebujava que la llengua valenciana fora català.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *