El Piló de Burjassot celebrà la Festa de l’Estoreta Velleta

Com cada any l’Entitat Cultural Valenciana El Piló ha celebrat el dia de Sant Josep, la festa de l’Estoreta Velleta, eixa costum tan valenciana que fon el preludi de les Falles.

L’Estoreta Velleta

Esta tradició es remonta a les darreries del sigle XIX i primer terç del sigle XX. En eixe temps, en els carrers de Valéncia, en arribar Sant Josep, havien moltes més falles realisades pels chiquets que pels majors, puix en qualsevol cantó, carreró, placeta… els chiquets plantaven les seues falles d’una manera espontànea.

Estes ‘falles’, eren a soles, fogueres de trastos vells que els chiquets del barri es dedicaven a arreplegar casa per casa, cantant la famosa cançoneta:

” ¿Per ahí hi ha una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep, del tio Pep? ¿Mes que siga la tapadora del comú número u? ”

També existix la corrent que diu que este, Cant de l’estoreta, ho començaren els aprenents de les fusteries (Gremi de fusters), que anant casa per casa arreplegaven els trastos vells per a amontonar-los junt a un parot per a pegar-los fòc en la nit de Sant Josep. Els chiquets s’unirien més tart ad esta manifestació festera, passant en seguida a formar part indiscutible i indissoluble d’ella.

La famosa cançoneta citada adés, es convertiria en el pas del temps, ni més ni manco que en el nostre himne faller, gràcies a la música del Mestre Josep Serrano i la lletra de Maximilià Thous.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *