Estos Reixos regala el llibre “Contes infantils valencians”

L’editorial L’Oronella trau al mercat un excelent llibre que tots els chiquets valencians deurien de conéixer.

CONTES INFANTILS VALENCIANS

Els contes infantils valencians, a través d’una série de generacions, s’han anat passant en la tendrea característica de l’amor, recolzant l’educació dels chiquets i chiquetes i obrint-los l’imaginació, puix ells són portadors d’una gran memòria receptiva i una forta ilusió.

Els 10 contes inclosos en este llibre veren la llum per primera volta en 1996, en una edició en fascículs realisada per l’Editorial L’Oronella que gojà de gran acceptació per part del públic i s’agotà molt pronte.

Este fet, unit a l’urgent necessitat de materials en el nostre idioma destinats al públic infantil, han motivat que L’Oronella haja decidit reeditar-los en la colecció El Butoni, esta volta en una senzilla edició en un únic volum.

Este recull de contes és obra de dos grans prohoms de la cultura valenciana: Vicent Rebollar i Josep Maria Guinot. En aquella primera edició ya destacaven la necessitat de recopilar uns contes que, a través de generacions, s’havien anat transmetent de majors a chiquets, en les inevitables modificacions i actualisacions de la trama, motivades pel signe dels temps.

 

COMPRAR ACÍ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *