Premis lliteraris en valencià (Normes d’El Puig-RACV) de fins a 1.800€

El Piló entitat valencianista de la localitat de Burjassot anuncia les bases per al Concurs Nacional de Narrativa i Teatre “El Piló”.

17 Premi Federic Feases (Novela).
Premi: 1.800€ i bronze de J. Chornet.
Novela inétida de tema lliure.
Extensió entre 50 i 150 pàgines.
Determini entrega 1/3/2018
Entrega premi 11/Maig/2018

1. Presentació. 4 còpies de la novela impresa sobre fulles A4, en 30 llínies per fulla, màrgens laterals 1,5 cm. i tipografia Times, Arial o similar a 12 punts. S’adjuntarà també un CD en l’original en format Word o OpenOffice. Les còpies s’han de fer aplegar, per correu certificat, a: Josep Barat. Carretera de Lliria 34, 3. 46100 Burjassot. Teléfon 627 282 975.

2. Autoria. Els treballs es presetarán en seudònim, fent constar en l’exterior el títul de novela, apart i en sobre tancat fotocopia del D.N.I., domicili, teléfon i correu electrònic.

3. Llengua. Deuran estar escrits en la normativa del Puig-RACV.

4. Publicació. El Piló es reserva en el determini màxim de dos anys des de la sentència del jurat. Els autors rebran l’import del premi en concepte de drets d’autors cedits a l’editorial per a la publicació de l’obra en la seua edició en qualsevol llengua.

5. Drets. La novela ha de ser inèdita i original, no estar premiada ni presentada en cap atre certamen, ni estar compromesa. L’autor ha de tindre la plena possesió dels seus drets. La simple presentació al premi significa el compromís per part de l’autor de que açò és aixina.

6. Jurat. El Piló designarà un jurat qualificat, actuant com Secretari, en veu i vot Josep Barat en representació d’El Piló. La decisió serà inapelable i es donarà a conéixer al guanyador.

7. Entrega del Premi. L’autor rebrà en persona un chec en l’import del premi i la estatueta de bonze durant el Sopar dels Premis, el pròxim 11 de Maig de 2018.

8. Acceptació de les Bases. La participació en este certamen supon l’acceptació d’estes Bases; i la resolució de qualsevol cas no previst en elles quan puga plantejar-se serà competència exclusiva dels organisadors.

11 Premi Josep Melià (Teatre).
Premi: 300€ estrena i Piló de Bronze.
Obra curta de 45/50 minuts i tema lliure.
Determini entrega 1/3/2018.
Entrega premi 11/Maig/2018.

1. Presentació. 4 còpies de la novela impresa sobre fulles A4, en 30 llínies per fulla, màrgens laterals 1,5 cm. i tipografia Times, Arial o similar a 12 punts. S’adjuntarà també un CD en l’original en format Word o OpenOffice. Les còpies s’han de fer aplegar, per correu certificat, a: Josep Barat. Carretera de Lliria 34, 3. 46100 Burjassot. Teléfon 627 282 975.

2. Autoria. Els treballs es presetarán en seudònim, fent constar en l’exterior el títul de novela, apart i en sobre tancat fotocopia del D.N.I., domicili, teléfon i correu electrònic.

3. Llengua. Deuran estar escrits en la normativa del Puig-RACV.

4. Publicació. El Piló es reserva en el determini màxim de dos anys des de la sentència del jurat. Els autors rebran l’import del premi en concepte de drets d’autors cedits a l’editorial per a la publicació de l’obra en la seua edició en qualsevol llengua.

5. Drets. La novela ha de ser inèdita i original, no estar premiada ni presentada en cap atre certamen, ni estar compromesa. L’autor ha de tindre la plena possesió dels seus drets. La simple presentació al premi significa el compromís per part de l’autor de que açò és aixina.

6. Jurat. El Piló designarà un jurat qualificat, actuant com Secretari, en veu i vot Josep Barat en representació d’El Piló. La decisió serà inapelable i es donarà a conéixer al guanyador.

7. Entrega del Premi. L’autor rebrà en persona un chec en l’import del premi i la estatueta de bonze durant el Sopar dels Premis, el pròxim 11 de Maig de 2018.

8. Acceptació de les Bases. La participació en este certamen supon l’acceptació d’estes Bases; i la resolució de qualsevol cas no previst en elles quan puga plantejar-se serà competència exclusiva dels organisadors.

 

Més informació en Entitat Cultural Valenciana El Piló.

Carrer Doctor Moliner, 10
46.100 Burjassot
Telèfon y fax: 963 634 275
email: elpilo@telefonica.net

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: