Enric Esteve: “L’història del Regne de Valencia és de les més grans”

Part del discurs d’Enric Esteve i Mollà, president de Lo Rat Penat en els CXXX Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia, l’any 2013:

 

“La llengua valenciana és la llengua dels valencians i la que parlaren sempre els nostres yayos i els nostres pares. I no admetren cap atra definició.

Per a conseguir-lo està treballant Lo Rat Penat per tal d’impedir qualsevol maniobra que tinga com a destí equiparar-la en el català. Mai hem segut un dialecte ni hem format part d’una atre llengua que no fora el nostre idioma valencià.

Des de la creació de Lo Rat Penat en 1878, l’estudi, ensenyança, promoció o difusió de la llengua valenciana fon son principal objetiu, i en 1949, s’instauraren de forma anual els cursos de llengua valenciana. Cursos que hui continúen vigents en les nostres aules, impartint-se a pesar del tracte discriminatori rebut per part de les autoritats acadèmiques i els diferents representants polítics. I aixina continuarem fins que sure la veritat, treballant per la llengua valenciana.

També esta nit hem de reivindicar que es conega i difonga la nostra historia. Cap poble pot ser gran si no coneix els fets i els hòmens que forjaren la seua indentitat a lo llarc dels segles. I l’història del Regne de Valencia és de les més grans. ¿Quàntes comunitats històriques poden aportar el nom de dos Papes que feren brillar a cristiandat? ¿Quàntes poden contar en la seua llengua en un Segle d’Or, el primer de la península ibérica? ¿Quàntes han tingut un Renaiximent com el valencià que omplí de glòria el segle XV espanyol? ¿Quí pot tindre l’orgull d’haver financiat el descobriment d’Amèrica en 1492? ¿Quàntes comunitats poden contar en fills tan ilustres com Ausias March, Sor Isabel de Villena, Luís Vives, Joanot Martorell, Sant Vicent Ferrer, Bonifaci Ferrer, Sorolla, Benlliure, Blasco Ibáñez, Serrano, Rodrigo, Iturbi, i un llarc etc?”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: