L’identitat valenciana des del punt de vista de Manuel Broseta

Per Javier Navarro andreu

El catedràtic Manuel Broseta i Pont fon tot un referent polític en la transició, en especial en el Regne de Valéncia. Es caracterisà per tindre l’obligació moral de dir tot lo que pensava, encara que no sonarà simpàtic, ni popular, ni per supost populiste. A través dels seus diversos artículs en Las Provincias va opinar sobre tota l’actualitat de l’época, pero en una dedicació especial a l’Autonomia Valenciana.

El professor de l’Universitat de Valéncia, a l’hora de reclamar l’Autonomia Valenciana, fomentà sempre de l’unió dels valencians per damunt de les ideologies polítiques i de les disputes identitàries, ya que era algo necessari per al progrés dels valencians. Va ser un polític que pretenia obtindre l’Autonomia Valenciana per a reduir el centralisme polític ya que segons ell es “conseguía tres resultados fundamentales: separar al pueblo de su propio gobierno local, provincial y regional; en consecuencia, un aparato de gobierno rigídamente centralizado en manos del Gobierno instalado en Madrid, decidiendo desde despachos, según informes y proyectos remitidos desde la provincias por representantes que seguían al dictado los deseos centralistas”, per això Broseta afirmava que no necessitàvem “acudir a Madrid ni Barcelona. Nos bastamos nosotros mismos”.

Sobre els símbols del poble valencià, a pesar de criticar a abdós sectors en els que es dividia la societat, a uns per falta de diàlec i a uns atres per imperialistes, va seguir un pensament valencianiste. Va criticar i va defendre a través dels seus artículs d’opinió els símbols dels valencians, pero sempre des de la màxima tolerància.

Va ser partidari del terme “País Valencià”, pero aclarint que és “radicalmente falso, que todos los que preferimos la denominación “País Valencià” a “Región o “Reyno” es porque queremos implantar la tesis de los Países Catalanes” remarcant més avant; “Ni creo en la existencia, ni en la realidad, ni en el futuro de los Países Catalanes“.

Sobre la llengua, opinava que “el idioma es el alma de un pueblo” i per això promulgà l’ensenyança de la nostra llengua valenciana, quan l’ensenyança es fea solament en castellà, ya que segons Manuel, “no se trata ya de postergar el castellano, ni crear división entre los que hablan castellano y los que hablan valenciano. Se trata de enseñar valenciano y no catalán“, i termina dient en un artícul publicat en Las Provincias (01/10/1978): “El idioma valenciano es nuestro y como nuestro debemos cultivarlo y hablarlo entre nosotros“.

Sobre l’atre gran símbol que va haver discrepàncies fon sobre la bandera, “en blau o sense blau”, digué en el seu artícul més conegut, “La Paella de Els Països Catalans”: “…la senyera valenciana no podrá ser la cuatribarrada, porque -entre otras razones- la “senyera” de dos territorios autónomos no puede ser idéntica, a menos que se nos quiera meter en una misma nacionalidad: la nacionalidad catalana. Y eso no lo quiere la casi totalidad del País Valenciano“.

Broseta fon un polític conciliador, defensor de l’identitat valenciana, dialogant i respectuós. Pero les seues idees i sobretot la seua persona, no foren respectades com ell fea i promulgava, ya que l’assessinà la banda terrorista ETA el 15 de giner de 1992. Si En Manuel, no haguera segut assessinat haguera continuat sent un referent social en el territori valencià i la nostra societat haguera segut més dialogant.

Image: ValenciaPlaza.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: