Gómez: “Els valencians parlaven romanç abans de vindre Jaume I”

Escrit per J. Ferrer (Valéncia Hui, 12/12/2007)

El prestigiós historiador Josep Vicent Gómez Bayarri imparti una magistral conferència sobre l’Edat Mija emmarcat en el Curs d’Història de la Comunitat Valenciana que organisa la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) i l’Asspcoació d’Empleats i Pensionistes de la Caixa d’Aforros de Valéncia, Castelló i Alacant, Bancaixa. Luis Antonio Tena presentà l’acte.

Gómez es centrà en la Valéncia musulmana, que començà en el segle VIII, ab la reconquista cristiana encapçalada pel rei Jaume I.

El professor Gómez Bayarri feu una encesa defensa de les tesis evolucionistes, sustentades per la gran majoria d’historiadors. Estes teories expliquen, segons Gómez, que “no es produix un tall radical en l’història valenciana perque hi ha una interrelació entre el passat i el futur”.

Gómez afirmà que no es produí cap agranament demogràfic ni cultural entre la població nativa, ni quan pujaren al poder els musulmans en el sigle VIII ni quan arribaren els cristians en el segle XIII. “Tan sols canvià la superestructura dominant. Per lo demés el poble pla continuà fent la seua vida en relativa normalitat, afegí.

L’historiador incidí en “el paper del mossarabisme valencià per a traure les conclusions d’aspectes socials, i llingüístics de la Valéncia musulmana a la cristiana”.

“Mantinc la pervivència d’una parla romanç autòctona migeval valenciana que és la base fonamental de la llengua dels valencians. Durant este periodo havia com a mínim un bilingüisme àrap i llatí, encara que alguns apunten a quatre llengües (llatí cult i llatí degradat que és el romanç, àrap cult i àrao dialectalisat)”. “Com a mínim, bilingües”, afirmà contundent l’historiador.

Entre les poblacions cristiana, judea i musulmana “hi havia certa tolerància perque la població continuà, i en eixe transcurs de l’història es desenrollen les particularitats de la nostra nacionalitat històrica”, apuntà.

Gómez defén les tesis evolucionistes front a les tesis rupturistes que apunten a que una cultura fon radicalment eliminada i substituida per la dels nous pobladors o que Valéncia no existia abans d’arribar el monarca Jaume I el Conquistador.

Ad esta tesis s’apunten els sectors més catalanistes, que consideren que en Valéncia es parla el català perque els portaren uns poblador catalans (en una época en la que Catalunya no existia) i obvien el parlar romanç dels natius valencians.

 

Image: Infoguiavalencia

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *