La Festa de Sant Donís

Transcrit del llibre “9 d’Octubre, dia nacional valencià” de Juli Moreno Moreno i Marivi Ferrandis Olmos. (Editat per Lo Rat Penat en l’any 1997)

El 9 d’Octubre es molt important en Valencia puix que, precisament eixe dia es conmemora l’entrada en la capital de Jaume I, data en que l’esglesia celebra la festivitat del martir i bisbe de Paris, Sant Donis. La ciutat començà a celebrar este fet des de 1338, any en el qual el Consell General decidi que es festejara l’efemerides solemnement, en una processo general i fent donacio d’almoines als pobres i religiosos de les obres mendicants.

En els primers temps, la festa va consistir en la celebracio de processons al Monasteri de Sant Vicent Martir, en la realisacio de funcions religioses i distribucio d’almoines. Mes avant, se va instituir la costum de pronunciar i escoltar un sermo de carácter historic en la Seu (el conegut Sermo de la Conquesta). Este es un acte de carácter religios el qual consistía en un discurs evangelic que es predicava als fidels, fent referencia a l’efemerides histórica, i per aixo se’l nomenava de la Conquesta. Estos podien ser impresos, com passà en el sermo pronunciat en 1666 pel Dr. Gaspar Blay Arbuixech i que portava el titul del “Sermo de la Sancta Conquista de la molt insigne, noble, lleal e coronada ciutat de Valencia”.

Des de el punt de vista lliterari, els sermons constituixen les primeres aportacions a l’oratoria que es realicen en Valencia, remontant-se els primers al segle XIV.

En el segle XV, la festa va adquirir un carácter mes alegre: des dels principals edificis es cremava polvora i es feen esclatar piuletes i trons. En posterioritat, els mestres confiters de la ciutat crearen uns dolços especials per ad eixe dia: les piuletes i els tronadors, aixina com fruites i figuretes de massapa.

Tambe es va establir la costum de que els jovens obsequiaren a les seues novies en la “Mocadora”, present que consistia en un mocador gran de seda o d’un atre teixit que, nugat per les seues quatre puntes, anava ple d’estos productes de confitería. Els mes rics els nugaven en un joya. Esta costum ha arribat fins als nostres dies fent-se extensiva als casats. Les pasticesires, de forma ya tradicional, decoren les seues vitrines en estos productes tipics i caracteristics, elaborats en massapa, lo que ha motivat la creacio d’un Concurs pel Gremi de Mestres Sucrers per a premiar la millor composicio decorativa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: