¿Sabies com naixqué el crit “¡Vixca Valéncia Lliure”?

Transcrit del llibre “Valencianime en el temps (I)” de Carles Recio

AFIRMACIO ESCOLAR VALENCIANISTA

Allá per 1918 el valencianisme conegue una de les seues arrandes socials mes importants: la constitucio de l’Unio Valencinaista, el resorgiment de la Joventut Valencianista… En este context cal enquadrar l’aparicio de les primeres associacions estudiantils nacionalistes, fruit de l’introduccio d’este ideari en l’Universitat de Valencia.

En febrer de 1919 es convocà en el Teatre Romea de la Ciutat de Valencia un Acte d’Afirmacio Escolar Valencianista en el qual es pretenia reunir totes les entitats jovenils de la ciutat, fora la que fora la seua idiologia politica, baix l’homogeneisador paraigües de la reivindicacio valenciana.

Com veem, es tractava de conseguir una especia de convergencia valenciana entre els jovens valencians que procurara una unitat d’accio entre les noves generacions. L’excusa de la convocatoria fon la supressio de l’Escola Nautica de les ciutats valencianes d’Alacant i Valencia.

VALENCIANISME EN CASTELLÀ

A les onze del mati començà l’assamblea, eixemple viu de l’ingenuïtat i bones formes politiques d’aquell valencianisme en bloquers. La puntual cronica de “La Correspondecia de Valencia” del dia 9 de febrer de 1919 nos informa de lo que passà en aquell episodi valencianistem que tingue en alguns instants indubtables aires surrealistes.

Obrí la sseio el jove Guaita, estudiant de la clausurada escola nautica, que havia segut designat president pels organisadors. Com era natural, les seues paraules foren en valencià, i rapidament els representants de l’Asociación de Estudiantes alçaren les seues mes energique protestes.

Donant una evident prova de tolerancia, el president Guaita concedi la paraula al senyor Soler, representat d’aquella associacio, qui manifestà que havia de parlar-se en castella en la jornada, puix ell es considerava “valencianista, pero no amante de la lengua valenciana”.

Com la majoria d’assistents sí eren valencianistes i amants de la llengua valenciana, l’intervencio de Soler fon abroncada, i en eixe moment prengue la paraula Vicent Tomas i Martí, en aquell moment estudiant de la Facultat de Medician que “defiende el idioma valenciano, demostrando que esto no supone ir contra el castellano”.

Profundisant en la defensa de l’idea nacionalista, Martí denuncia que el Govern destine 60.000 pessetes a la Granja Avicola Valenciana mentres que es gasta el doble solament en la calefaccio d’un ministeri. Com a conclusio, “Tomas reclama la necesidad de luchar todos unidos para conseguir la libertad de Valencia, y termina con un viva a nuestra patria que es calurosamente contestado”.

NAIX EL CRIT DE GUERRA

Esta “contestación calurosa”, el “¡Vixca Valencia Lliure!”, fon proferit pel jovenissim Francesc Amela i Vives, que en aquells moments era estudiant de bachiller en l’unic institut oficial que hi havia en la urbe, el Lluïs Vives. Aquell dia de febrer de 1919  en l’acte d’Afirmacio Escoslar Valencianista,naixia el crit que s’ha anat perpetuant de generacio en generacio i que resumix en un bot la voluntat valencianista de la joventut.

Al “¡Vixca Valencia!” del jove Tomas replica el “¡Vixca Valencia Lliure!” del mes jove Almela. Este vibrant crit de guerra va rebre els atacs immediats del periodic republica “El Mercantil”, que recomanava a “los jovenes liberales” en sa edicio del dia seguent que “no tomen en cuenta ese valencianismo de orfeón. No vale la pena molestarse lo más mínimo. Toda valencia conoce ya el secreto de ese movimiento reaccionario-catalán, y no hay que darles importancia de la que tiene. Dejémosles que se agiten en el vacío más absoluto, hasta que se cansen…que será pronto si no se le hace caso”.

Tornant a lo que pasà aquell dia, cal consignar l’ardenta alocucio d’Almela, que expon brillantment davant de l’assamble els sues coneiximents sobre “los problemas nacionalistas de todo el mundo” i acaba esbossant “un bello canto a la Valencia del futuro”.

ALMELA EXPLICA EL SEU ESLOGAN

Francesc Almela, creador del “¡Vixca Valencia Lliure!” dedicà una glossa completa a esta consigna, i la publicà en el mateix diari el 18 de febrer de 1919. El titul era aquella mateixa frasa “¡Vixca Valencia Lliure!”: “Cuando los valencianistas hemos dicho ¡Vixca Valencia Lliure!, no hemos querido clamar contra las deficiencias administrativas, las corruptelas caciquiles y la desmoralización política que entraña el centralismo bárbaro y metífico del Estado Español, sino que hemos expansionado nuestro ánimo para proclamar un deseo libertador de muy distinta especia. Si queremos que Valencia sea libre, es porque Valencia está oprimida”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: