La Generalitat nega subvencions a entitats per utilisar el valencià de la RACV

COMUNICAT DEL CASAL BERNAT I BALDOVÍ

LA CONSELLERIA DE CULTURA TORNA A DENEGAR UNES AJUDES PÚBLIQUES AL CASAL BERNAT I BALDOVÍ PER USAR LA NORMATIVA DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA

La Conselleria de Cultura ha denegat a l’entitat cultural les ajudes que esta havia solicitat, en el marc de la convocatòria de 2019 per a associacions sense finalitat lucrativa que realisen proyectes de foment del multillingüisme.

L’únic motiu alegat per la Conselleria per a denegar la subvenció al Casal Bernat i Baldoví és l’us normal i habitual que l’entitat cultural fa de la llengua valenciana, segons dicta i recomana la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Esta discriminació per motius ideològics se repetix una volta més, a pesar de que una entitat estatutària com el “Síndic de Greuges” ya comunicà en 2017 a la Conselleria la necessitat de que, en les convocatòries d’ajudes a les entitats culturals, estes no foren discriminades per raó de la codificació llingüística que usaren per a normativisar l’idioma valencià.

En esta decisió torna a mostrar-se el clim de la Conselleria dirigida per Vicent Marzà, la qual, a l’hora de concedir qualsevol ajuda o reconeiximent, veta sistemàticament a editorials, entitats culturals i festives per l’única raó de ser usuàries, en el seu funcionament privat, de la llengua valenciana segons les normes de la RACV.

A pesar dels atacs de la Conselleria de Marzà a valors constitucionals com la llibertat d’expressió i creació lliterària, aixina com la pluralitat ideològica i llingüística, el Casal Bernat i Baldoví continuarà reivindicant el seu dret a no ser discriminat institucionalment per usar la llengua valenciana d’acort en la normativa de la RACV.

Un model llingüístic pròpiament valencià, utilisat per un centenar d’escritors i milers d’usuaris particulars, que fon d’us oficial en el passat per la mateixa Conselleria de Cultura i que ademés és hereu directe del consens normatiu de 1914.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *