Les misses millor en Llengua Valenciana

Per Javier Navarro Andreu 

El papa Pío XI digué en Mit brennender Sorge en l’any 1937: L’iglésia fundada pel Salvador, és única per a tots els pobles i per a totes les nacions, i baix la seua volta troben lloc tots els pobles i totes les llengües i el seu successor Pío XII mantingué el mateix pensament en dir: “En el camp d’un nou orde fundat sobre els principis morals no hi ha lloc per a oprimir ni obertament ni dissimuladament les peculiaritats culturals i llingüístiques de les minories”. 

En l’any 1964 es celebrà el Concili Vaticà II i en diversos artículs de la “Constitució sobre Sagrada Litúrgia” es defén que la llengua vehicular té que ser la llengua del poble, com en el art.36 en el que s’afirma que L’us de la llengua vulgar és molt útil per al poble, tant en la Missa com en l’administració dels Sacraments i en atres parts de la Litúrgia o en el art.54 en el que es diu que “Les misses celebrades en l’assistència del poble, pot donar-se la cabuda deguda a la llengua vernàcula, principalment en les llectures iE en l’Oració Comuna”. 

Sant Vicent Ferrer predicà per tota Europa en Llengua Valenciana i els seus milacres encara s’interpreten en esta llengua, el poble li parla a la Mare de Deu  dels Desamparats en el dolç valencià, el primer llibre de teologia escrit en una llengua que no fora el llatí, fon el “Memorial de la fe catòlica” escrit per Francesc de Pertusa en 1440 i com no,fon en idioma valencià. 

Per això demane des d’ací que les llitúrgies en les zones valencianoparlants tornen a ser en la llengua del poble, per a mostrar una major proximitat als seus fidels i tornar a tindre l’esplendor d’antany. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *