“El valencià es una de les llengües en mes tradicio escrita”

Transcrit del llibre “Les Normes de l’Academia o Normes Ortografiques del Puig” de la Serie Filológica de la RACV (1998) per Voro López i Verdejo.

“El valencià es una de les llengües en mes tradicio escrita per ser la llengua oficial d’un estat, el Regne de Valencia, durant cinc segles (del segles XIII al XVIII), i per contar en un primerenc i esplendoros Segle d’Or lliterari, el segle XV, en figures universals com Joanot Martorell o Ausias March, per posar nomes un eixemple de prosa i poesia.

Esta situacio privilegiada d’oficialitat, per ser l’aïna llingüistica d’un estat, supon un us de la llengua en l’ambit public com privat durant segles, que hui podem constatar gracies a la documentacio conservada, pero tambe una produccio lliteriara quantiosa i d’un reconegut prestigi mundial.

Aço fa que, a pesar de no haver una institucio que marcara clarament una norma a seguir, trobem una constant en els usos d’una ortografia valenciana propia; si be a lo llarc dels cinc segles constatem una variacio i oscilacio normal i llogica de grafies.

La norma marcava de forma indiracta l’administracio i els escritors mes importants de manera que es pot afirmar que existia un consens ortografic general”.

Un comentario sobre ““El valencià es una de les llengües en mes tradicio escrita”

  • el enero 19, 2018 a las 3:24 pm
    Permalink

    Está clar que tot el lio de l’unitat de la llengua ha segut una odisea montà pels catalans per a encombrar a la Gran Catalunya. Es des de Prat de la Riba quan s’incia l’invasió, per a conseguir eixa unitat, perque, pensaven que si tots parlem lo mateix, la llengua marca el territori. Recomane el llibre de Vicente Ramos, encara que estiga escrit en llengua española, perque en ell se troben totes les claus del conflicte per mig del que, des de fa mes d’un sigle estan intentant, els catalans i catalanistes, conseguir eixa unitat que conforme els paisos catalans. Ara, be, hi ha un fet irrebatible que es el que el catalanisme nos ha portat a que hui, eixa unitat, parega conseguida i es el fet de que en l’ensenyança, s’estiga embotint en el cap dels chiquets el “valencià” (¿?), en una normativa exactament igual com la que s’usa en Catalunya, les Illes o en el Regne de Valéncia. I, això fa, que ells puguen dir que l’unitat está no soles demostrà, sinò, consolidà, quan cientificament es una falacia. M’abstinc de parlar de l’AVL.

    Respuesta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: