La Llengua Valenciana és superior a la llengua catalana

Marco Antonio Ortí nació en Nules en 1593 y murió en Valencia en 1661. Defendió la superioridad de la Lengua Valenciana sobre la catalana, y, por lo tanto, la diferencia de ambas, aunque el origen de la Valenciana y de la catalana lo sitúa, erróneamente, en la lengua lemosina, cuando es de sobra sabido que fue la lengua latina.

Notario, Ortí Ballester fue secretario de los tres estamentos o brazos del Reino de Valencia. Defensor de la Lengua Valenciana, no gustaba y exhortaba a desterrar la denominación de lemosina para la lengua de los valencianos.

En su obra “Siglo Quarto de la conquista de Valencia” se muestra partidario de que la Lengua Valenciana, para su mejor pureza, se mantenga fiel a la lengua latina, lo máximo posible, al ser su madre y fuente principal y original.

Aconseja Marco Antonio Ortí Ballester que “…desterrant d’ella les veus antigues per les quals la solien nomenar Llengua Llemosina, perque io so de paper de que en estos temps, lo mateix serie parlant en valencià dir llur, jatsia, celleshores i altres vocables antics, que si parlant en castellà diguessem maguer, yantar, fincar de hinojos i altres, que tambre la nostra llengua, ab lo discurs del temps, se ha anat polint i enriqueint, com la castellana, puix te tambe dispocició per a rebre lo adorno que a la de Castella li comunicà la llatina…si en alguns temps -ino tan antic que io no l’haja alcançat- solia ferse tan gran estimació de la llengua valenciana, que quant en les juntes de la ciutat estaments i altres comunitats, algú dels valencias que es trobava en elles posava a parlar en castellà, tots los demés s’enfurien contra ell dientli que parlàs en sa llengua. Es ara tan al revés que casi en totes les juntes se parla en castellá. 

I encara ha arribat est costum a introduirse tan estremadament, que no sols se fa particular estudi en procurar saber la llengua castellana pero també en oblidar la valenciana que hi ha de subjectes que els pareix que tota la sua autoritat consistix en parlar en castellà”.

Font: Breve Historia de la Lengua Valenciana de Baltasar Bueno.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: