“No podem defendre la Llengua Valenciana utilisant una llengua que no siga la valenciana”

Transcripció del part del discurs de Voro López (filòlec de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana) en l’homenage realisat per les Joventuts de Lo Rat Penat a Miquel Adlert i Noguerol en l’any 1990.

“No podiem defendre la Senyera utilisant una atra bandera que no fora la Senyera i no podem defendre la llengua valenciana utilisant una llengua que no siga la valenciana. No mos enganyem, generalment qui diu defendre la llengua valenciana parlant en castellà i unicament obsessionat en dir “no al catalán” no es valencianiste; no es amic de la nostra llengua ni li interessa la recuperacio d’un atre idioma que no siga el castellà. No podem tolerar els valencianistes que esta classe de gent protagonise una falsa defensa de l’idioma, una defensa que es reduix a defendre el nom de “lengua valenciana” pero mai la seua utilisacio. No cal que vos diga noms, tots els coneixem.

No hi ha mes alternativa per a defendre el valencià que l’us del valencià. Recordem les paraules d’Adlert: “Quan es nega alguna cosa sense afirmar-se una atra, s’acaba per afirmar la negada” (1).

De res serviría que tots decidirem defendre obstinadament la llengua dálmata sense utilizar-la, aixo, si no s’utilisa, no canviara mai el fet de que en 1898 moria el seu ultim parlant. Llengües tan prestigioses com el llati o el grec classic s’estudien i traduixen en els centres d’ensenyança i tota esta consideracio, respecte i reconeiximent no fa que deixen de ser llengües mortes perque en realitat ningu les parla.

L’us, l’us constant i correcte es lo unic que pot salvar la llengua valenciana, lo unic que la pot mantindre viva. ¿Per a qué volem una llengua valenciana autóctona, autentica i independent si “para que todos nos entiendad” o “como somos bilingües” no l’utilisem? Eixe fals amor per una llengua que no s’usa i que a poc a poc es mor per falta de parlants acabarà sent un acte de necrofilia llingüistica.

Miquel Adlert Noguerol es un eixemple a seguir, va trencar en un penos sucursalism llingüistic, donà unes instruccions per a l’us de l’idioma en uns momento critics i colaborà en la codificacio de l’idioma, pero res te valua si no utilisem eix idioma, que a hores d’ara es la millor manera de seguir en la defensa de la llengua valenciana que Adlert manprengue”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: