¿Sabies que el “Libre del Feyts” aludix a la llengua dels mossàraps del Regne de Valéncia?

Trasncrit del “Les Quatre Grans Croniques Migevals del Casal de la Corona d’Aragó” de  J. V. Gómez Bayarri.

Directament el “Llibre del Feyts” aludix a la llengua dels mossaraps del Regne de Valencia en l’epoca del rei Don Jaume quan senyala:

“E nos faem la llegit a un Sarrahi qui sabia Dalgarabia e trobam les paraules de la carta segons lo missatge les deye”.

“(…) sempre al treç dia de pasqua vench missatge un Sarrahi de Paterna cubertament ab cartes de tota la Aljama”.

“E quant se fon banyat envia missatge a don Pelegri per un Sarrahi qui sabia nostre llati que la febla li havia pres, e que no podia anar”.

“A la nuyt ells nos enviaren dos Sarrahins ab la resposta, e la hu de aquells era latinat”.

“e nos enviam li un cavaller per nom Domingo Lopis qui era de Murvedre poblador; e sabia Algaravia e  en Struch jueu, qui era scriva nostre Dalgaravia”.

“e faem ne exir tots los de casa sino tan solament entrells en Struch jueu damunt dit qui era trujuman”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: