Un congrés i un informe

Editorial del Rogle Constanti Llombart Nº147

Novembre de 2018 constituirà una fita per a l’historia del moviment valencianiste, dos fets importants han tengut lloc en este penultim mes de l’any: la celebracio del Congrés Valencianisme 2018 i la presentacio de l’informe sobre l’idioma valencià que s’ha elaborat en la finalitat de fer-lo arribar al Consell d’Europa.

El dissabte dia 24 del mes passat se celebrava en un hotel de Alfafar el Congrés Valencianisme 2018. El motiu central era commemorar el centenari de la Declaració Valencianista de 1918; d’entre els objectius podem destacar-ne tres: per una part, l’actualisacio d’aquell document que significà un impuls per al valencianisme de l’epoca; per una atra, arreplegar, per mig de les comunicacions presentades, una serie d’idees que ajuden a consolidar i fer creixer l’argumentari del moviment, i, finalment, juntar en un mateix proyecte a les diferents associacions i organisacions que treballen per la cultura i la llengua valencianes. Se pot dir que en gran mida els tres s’han conseguit: 15 organisacions, 26 ponents i 150 inscrits com a participants han complit de sobra les expectatives dels organisadors. Si be estos hagueren volgut contar en l’implicacio d’alguna mes de les entitats decanes del valencianisme, lo cert es que, a tenor dels comentaris i de les enquestes complimentades pels participants, la seua absencia passà desapercebuda.

De totes les maneres, i a pesar de la labor realisada fins al dia de l’event, queda encara molt per fer; el treball post-congrés es encara ardu: revisar les ponencies per a la seua correcta publicacio, aixina com afrontar la seua edicio, i consensuar l’actualisacio de la Declaracio de 1918, ya que als participants se’ls ha convidat a esmenar el document expost en el Congrés, el qual se desija presentar durant el primer trimestre de 2019 com a Declaracio Valencianista 2018. Seguint la Declaracio original, tambe l’actualisacio consta de huit punts o bases, i el text final que se prete oferir a la societat valenciana en general ha de ser fruit de la conformitat de totes i tots aquells que s’han implicat en est encontre.

I, a la fi, tot este treball nomes haura segut util si se conseguix fer arribar al poble valencià est impuls de manera que ajude a despertar consciencies i a adquirir majors compromisos en un valencianisme de construccio, en proyeccio de futur i en uns objectius que, sense cap de dubte, han d’anar encaminats a conseguir un major benestar per a la societat valenciana; tot lo qual passa per exigir el respecte i l’atencio que mereixem els valencians com a poble en un Estat que massa vegades nos utilisa en la mateixa facilitat que nos oblida.

En un atre orde de coses, el dia 28, en el salo d’actes de Lo Rat Penat, es presentava per part d’esta societat i de la Seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV un extens document elaborat per un grup d’especialistes sobre el nostre idioma valencià, incidint en el dret a no ser discriminats pels organismes publics pel fet de defendre l’autoctonisme llingüistic i fer us d’una normativa ortografica especifica, les Normes d’El Puig, que es, ademes, la que millor s’adequa a la nostra llengua. El responsable de la Seccio de Cursos de l’entitat ratpenatista feu una exposicio clara i documentada del procediment seguit en l’elaboracio del document i alvançà el proces que se prete seguir per a fer-lo arribar a les maximes instancies europees i, especialment, als representants de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritaries del Consell d’Europa. Se llegi i entregà un decalec explicitant el respecte que mereix el posicionament de l’autoctonisme llingüistic i l’indispensable exigencia de respecte als drets individuals i colectius que el govern valencià, amparant-se en unes lleis cuinades a esquenes del poble valencià, conculca sistematicament.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: