¿Sabies que Valéncia conserva un tros de costella de Sant Vicent Ferrer?

En el Museu Catedralici de la ciutat de Valéncia es conserva un model en fusta argentada de l’image perduda en 1936, l’escultura de Sant Vicent Ferrer va ser encarregada a Francisco Eva, el 30 de juliol de 1605 pels jurats municipals, en motiu de l’adquisició d’una relíquia del sant valencià. En el pit de l’image hi ha una teca en un péntol de costella del sant, engastada en argent sobre dora.

Baix la peana existix un buit cobert en quatre cristals, on es colocava el mant del sant.

Pintura realisada per l’alacantí Jerónimo Jacinto d’Espinosa, 1600-1667. Fill de pintor castellà, es va traslladar a la ciutat de Valéncia sent chiquet, on ya destacava per la seua precocitat en la tècnica.

Despuix de la mort de Francesc Ribalta, els seus treballs varen estar a l’altura de les exigències, treballant para diferents órdens religioses.

 

Image i Font: https://museocatedralvalencia.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *