Un poeta valencià canta a la senyera en l’any 1932

HEMEROTECA (Revista Murta nº10, Febrer 1979).

Josep Mª Bayarri Hurtado, naix en 1886 i mor el 1970.

Catedràtic de l’Escola de Belles Arts de Sant Carles, escultor, escritor… Posem punts suspensius, per qué les seues activitats foren múltiples. Are el portem ací com a poeta i, sobre tot, com a patriota valencià, tota sa vida activíssim i sempre inflamat.

La seua obra de acreació lliterària, sempre escrita en llengua valenciana, començà l’any 1911 en el llibre “Socials i religioses” i en 1912 fundà el seminari “Foc i flama”, títul que és la més esquemàtica definició de la seua personalitat. Ya no deixà mai d’escriure, fins l’últim alé de la seua vida. Més de 70 són els llibres que deixà publicats.

Del seu patriotisme valencià indeclinable, rebel a tota contaminació, són mostra molts dels seus llibres com, per eixemple, “Valencia, Valencia, Valencia” del qual és la poesia que copiem, llibre publicat l’any 1932 i que porta la següent dedicatòria: “A… la joventut nacionalista valenciana numerosa, dispersa i fervent, preparada a tots els sacrificis per la consecució de la llibertat de la nostra Pàtria: ¡Valencia, Valencia!”. El mateix any, publicà “El Perill Català“.

Tancarem esta nota nostra, reproduïnt la següent frase d’un atre important escritor, poeta valencià; digué Francesc Almela i Vives: “És Josep M.ª Bayarri poeta valencianíssim en quines obres batega el fervor de la pleitesia a la Pàtria dignificada, a la Pàtria futura”.

HIMNE

Esta és la nostra bandera.

Contemplem-la, valencians;

de la Pàtria valenciana la Senyera;

baix ella tots som germans.

La Senyera Valenciana

alta, bella i soberana,

nostra glòria, nostra força i nostra fe;

en l’àmplia armonia humana

dia a dia, Déu donar-nos-la volgué.

Roig de sanc i groc d’espiga

blau de cel;

tricolor bandera amiga,

grat recort i viu anhel.

Del passat maravellosa

Tradició

Realitat esplendorosa

cada dia ab més passió

i Esperança fervoros

per la pàtria salvació

Elevem nostra bandera;

honorem-la ab cants i mans

que ella és la Pàtria sancera.

Baix ella tots som germans.

Defensem nostra Senyera:

¡¡Cor i braços, valencians!!

 

Image: Flickr Ana Alas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *