Vacacions, alguns descansen i uns atres no

Editorial nº 156 del Rogle Constanti Llombart

El valencianisme s’ha agarrat en serio aixo de les vacacions, o eixa es l’impressio. Ara en setembre vindran les presses, les carreres per a preparar moltes actuacions que haurien d’haver segut pensades en temps i acordades en amplitut; pero bo, pareix que esta es la nostra manera de fer.

No aixina l’oficialisme pancatalaniste. El conseller de Educacio i Cultura, si atenem a la prensa, ha mostrat la seua generositat en eixes entitats que, baix el subterfugi de defendre o promocionar el “valencià”, no fan mes que contribuir a la desaparicio de la nostra llengua. Dirigents i militants d’estes entitats diuen que lo que fan es descastellanisar-la; nosatres ben be sabem que lo que fan es catalanisar-la. La seua ridicula concepcio sucursalista del poble valencià els du a renunciar a lo propi per a abraçar eixe proyecte imperialiste que fa cada dia mes normal que es parle de “països catalans” sense ningun rubor i com si foren una realitat. No ho son, ni des del punt de vista social, ni cultural, ni llingüistic, ni per supost politic. Pero el proyecte està en marcha i si abans creixia gracies a les millonaries inversions que arribaven des de Catalunya, ara se financien en millons trets de les bojaques dels propis valencians via imposts.

Volem recordar aci la denegacio recent d’una subvencio a Lo Rat Penat i al Casal Bernat i Baldoví, la primera es de sobres coneguda, i la segona es una entitat absolutament involucrada en les falles, tant del Cap i Casal com dels pobles, i en les fogueres de Alacant, una entitat que es preocupa precisament per la promocio de la llengua valenciana en la festa, que contribuix, entre moltes atres coses, a engrandir-la sense perdre les essencies. El fet d’usar una norma ortografica que s’ajusta a la llengua dels valencians es motiu de la denegacio. L’excusa es no adequar-se a lo que dicta la AVLl. Pero resulta vergonyos que deneguen subvencions per, com ells diuen, “escriure en faltes d’ortografia” mentres reguen en decenes de mils d’euros a associacions o colectius que primen estrangerismes i catalanismes mai utilisat per cap valenciaparlant, ignorant totes les recomanacions de la AVLl d’utilisar el lexic genuï valencià.

I, per supost, la AVLl, mirant cap a un atre costat; millor dit, mirant al Institut d’Estudis Catalans per a copiar automaticament totes les decisions que alli se prenen.

Llevat del conseller Marzà, a qui pareix que el seu obsessiu sectarisme no el deixa descansar, qui se diria que se troba tambe de vacacions es el restant del govern valencià. Suponem que part de l’excusa de cert immovilisme sera imputable a que no hi ha govern de l’Estat, o mes be el hi ha, pero en funcions. Ya vorem si quan este tema se solvente Puig eixigix en la conviccio deguda la finançacio que nos correspon, reivindica com toca un Corredor Mediterraneu que nos conecte en Europa i servixca de pas per a vertebrar el nostre territori unint de forma competent les grans capitals valencianes per a aprofitar les sinergies que es generarien; i vorem si aposta tambe per una via Saragossa-Canfranc que nos duga directes al cor del continent, si acaba la llinea de metro paralisada des de fa mes de huit anys en Valencia ciutat, si fa tot lo possible per a que el port d’esta capital no deixe de ser competitiu, com alguns pareix que vullguen; o si s’ocupa de les demandes dels llauradors i dels productes de la terra que, conreats en totes les garanties i exigencias fitosanitaries, se queden en el camp perjudicats per aquells que entren en Europa de tercers països sense les mateixes exigencies.

No estaria de mes tampoc que clavara la ma i posara trellat en eixe pou sense fondo que ha resultat ser àPunt, la televisio creada pels qui acusaven de manipuladora a Canal 9 i que han demostrat que al seu costat aquells eren uns aficionats. Per un atre costat, encara que pareix que ya no està de moda parlar del tema perque no governen els d’abans, recordem que una de les banderes electorals dels qui ara ocupen carrecs era dur l’austeritat i la transparencia al govern; han passat ya mes de quatre anys i els sous dels politics i el numero d’assessors i carrecs de lliure designacio no han deixat d’incrementar-se, i no nomes no han aprovat cap llei que de veres tracte d’acabar en les practiques indesijables, sino que son un fum d’actuacions gens netes i de casos d’enchufisme els que s’han denunciat. I acabem aci perque en algun lloc hem de tallar una llista que en veritat se fa interminable.

Una chicoteta part del valencianisme hem seguit treballant en lo que nos comprometerem fa casi un any. La Declaracio Valencianista de 2018està a disposicio de les entitats que convocaren el Congrés Valencianisme 2018 per al seu estudi, aprovacio i adhesio, i l’equip responsable ha continuat la tasca d’adequacio de les ponencies per a la seua publicacio, de manera que algunes ya se poden llegir o descarregar des de la web del Congrés; llevat imprevists, en un temps breu el treball estara complet i a l’abast de tot lo mon les 26 comunicacions presentades. Recordem que la web del Congrés es: congresvalencianisme.com.

Esperem que hagen fruit de les vacacions i tornen en l’anim renovat a participar d’este tan necessitat de recolzament com ilusionant moviment que se diu valencianisme.

Foto: Pep Bertomeu

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *