El GAV exigix que es quede el llegat de Vicent Blasco Ibáñez en Valéncia

COMUNICAT DEL GRUP D’ACCIO VALENCIANISTA

Des del Grup d’Accio Valencianista mos hem ficat en contacte tant en l’Ajuntament de Valencia com en la Fundacio de Blasco Ibañez per a expresar la nostra total disconformitat en l’eixida del llegat de Blasco Ibañez de terres valencianes.

En acabant d’informar-mos dels motius d’este fet que fon noticia fa uns dies, mos pareix clar que abdos parts tenen la seua part de responsabilitat en el conflicte i, per tant, hem decidit dirigir-mos ad ells, no nomes per a mostrar la nostra disconformitat i reclamar la solucio del problema, sino tambe per a deixar patent que, si be ells son els implicats en la disputa de la pertenencia llegal del llegat de Blasco Ibañez, la perduda de dit patrimoni afecta al poble valencià en el seu conjunt. l’Ajuntament i la Fundacio son responsables d’una part important del nostre llegat cultural contemporaneu i de la nostra historia, i en conseqüencia, tenen que velar per la seua permanencia en Valencia. 


Per una banda, la negligencia del Consistori i la Fundacioque no han tingut la capacitat ni l’interes de solventar estes diferencies entre elles abans de la finalisacio del conveni, aixina com els problemes en la dotacio economica, son sens dubte, un insult a la memoria d’este valencià ilustre que tant lluità i defengue la seua terra. Per atra banda, el fet de que la Fundacio haja decidit enviar de manera irrevocable el llegat a Madrit per diferencies llegals en l’Ajuntament, mos fa qüestionar el seu amor per Blasco i per lo que defengue, ya que estan disposts a contribuir a l’espoli del patrimoni valencià per uns problemes de caracter privat.


Reclamacio dirigida a l´Ajuntament de Valencia.

En Valencia ciutat a 11 de giner de 2019


L´associacio cultural Grup d´Accio Valencianista, desija transmetre a este ajuntament i concretament a la regidoria de cultura la seua indignacio i preocupacio al ser noticia en els mijos de comunicacio, el conflicte existent entre la Fundacio Blasco Ibañez i l´Ajuntament de Valencia.


Coneixedos del conflicte relacionat en la renovacio  del conveni entre les dos parts i el problema de la pertinença del llegat, solicitem a les parts implicades que a banda de mirar pel seu interes personal miren per la memoria de Blasco Ibañez i el seu poble. Ya que no seria esta, la  primera volta que  el patrimoni dels valencians o les obres de certs artistes i personages ilustres valencians abandonen la nostra terra per a exhibir-se en atres llocs permanentment.


Mos sorpren la pesima gestio de l’Ajuntament que, per falta d’interes o per negligencia, no ha solucionat este conflicte en la fundacio abans de la data de venciment del conveni. De la mateixa manera, que la controversia respecte de la dotacio economica a la Fundacio i, en  definitiva, els pobres esforços que se fan per a la promocio de  personages valencians, contrasten en el balafiament a l’hora de subvencionar la difusio del catalanisme entre els valencians.


Recorden que per activa o pasiva vostes seran responsables de la perdua irrevocable del llegat de Vicent Blasco Ibañez, i sereu particeps de l’espoli contra el patrimoni valencià, cosa que es ya per desgracia algo mes que habitual.  


  Atentament la Junta directiva del Grup d´Accio Valencianista.

Reclamacio dirigida a la Fundacio Centre d´estudis Vicent Blasco Ibañez             

En Valencia ciutat a 11 de giner de 2018

L´associacio cultural Grup d´Accio Valencianista, desija transmetre a esta aundacio la seua indignacio i procupacio al ser noticia en els mijos de comunicacio, el conflicte existent entre la Fundacio Blasco Ibañez i l´Ajuntament de Valencia.


Coneixedors del conflicte relacionat en la renovacio  del conveni entre les parts i el conflicte del llegat, solicitem a les parts implicades que a banda de mirar pel seu interes personal miren per la memoria de Blasco Ibañez i el seu poble.


No seria esta, la primera volta que el patrimoni dels valencians o les obres de certs artistes i personages ilutres valencians abandonen nostra terra per exhibir-se en atres llocs permanentment.


Mos crida l´atencio la pesima gestio en no solucionar este conflicte entre les parts implicades fins a les portes de la data de venciment del conveni. Esperem i desigem que siguen capaços d´obrar en bona voluntat pero aixo no justifica que se sustraga el patrimoni valencià, portant-lo de manera irrevocable a Madrit. Tinga qui tinga la possesio llegal del legat, el patrimoni es de tot el Poble Valencià, i tenen la responsabilitat de mantindre´l en Valencia i difondre la figura de Blasco en el seu lloc de naiximent. Per lo que convidem a buscar atres opcions de desti valencianes, en cas de fer algun trasllat.


 Recorden que per activa o pasiva vostes seran responsables de la perdua irrevocable del llegat de Vicent Blasco Ibañez si no se soluciona correctament.

 Atentament la Junta directiva del Grup d´Accio Valencianista.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: