Pedro Fuentes: “El valencianisme en la Marina existix pero està confòs”

Entrevista a Pedro Fuentes Caballero president de l’associació Roc Chabàs la Marina.

¿Per qué naix l’associació Roc Chabàs la Marina?

Açò va sorgir en el 2017 d’un grup d’amics que parlem de les inquietuts que ocorrien en la Marina Alta i sobretot de la seua capital de la comarca de Dénia, en que no hi havia cap associació valenciana que nos representara com a valencianistes, ya que les que hi ha són de tendència poc valencianes, i pensem que hi havia un buit per a montar una associació valencianista per a tindre una representació d’opinió distinta a lo que tenim actualment en la Marina, des d’eixe moment nos vàrem posar en marcha en fer una associació que representara eixe buit d’una atra opinió distinta a l’actual, en este cas comencem fer els tramites de llegalisar l’associació en febrer d’este mateix any, una volta passats uns cinc mesos vàrem tindre els estatuts de l’associació en regla i aprovats llegalment, és quan nos vàrem posar a treballar en el marc mes immediat en l’àrea de la Marina i Dénia, per que el nostre àmbit és voler que no siga reduït únicament en este territori i buscar tot el conjunt que constituïx la nostra Pàtria Valenciana, de la que nos sentim fills orgullosos.

¿Per qué utiliseu el nom de Roc Chabàs per a la vostra entitat?

Portem este nom perque fon una figura molt destacada i fill de Dénia, i referent de la cultura local i valenciana, Roc Chabàs, es un erudit, un gran historiador que descollà per la seua llabor científica i archivista, ademés del de la nostra comarca.

¿Quin tipo de normativa llingüística utiliseu per a la Llengua Valenciana?

La nostra normativa ortográfica son les Normes del Puig,  reconegudes per la RACV, no tenim unes atres normes.

¿Quines activitats teniu pensat realisar?

El nostre camp es i serà el cultural i les nostres actuacions desigem dur-les avant per mig de conferencies, exposicions, presentacions de llibres, edicions d’una revista mensual com orgue informatiu de l’associació. Confeccionar fulls que tracten temes valencians, personajes ilustres i temes locals de la Marina.

¿En que situació és troba el valencianisme en la Marina?

La situació en la nostra comarca la Marina, és que esta molt dormida i fa falta despertar-la i eixa és la nostra missió ya que esta copada de persones colocades en llocs molt importants per a manipular tot lo que correspon tant en cultura, història i llengua sense deixar que atres opinions distintes opinen lo contrari. El valencianisme en la Marina existix pero està confòs, puix no hi ha cap referent en la comarca que informe i parle de l’actualitat del valencianisme, aparte de nosatres que acabem de començar.

¿Quanta persones integreu l’associació?

En l’associació ara mateixa som poca gent ya que som de recent creació, estem treballant en donar visibilitat a l’associació per a que més gent s’anime a formar part del valencianisme actual.

¿Conteu en respal institucional o alguna ajuda econòmica?

No contem en cap respal institucional, només per els nostres propis mijos i de algun colaborador.

¿Qué els diries als habitants de la Marina per a que s’afiliaren a la vostra associació?

Als habitants de la Marina els diria que s’acosten a conéixer-nos, que nosatres no volem enganyar a ningú, que l’història esta ahí des de fa mil anys per a conéixer-la i sobretot que no tinguen por que no anem a inventar cap atra història ni cultura que no siga la nostra pròpia ya que lo que pretenem és traure la seua pròpia valencianitat, perque ser valencià és lo natural i no hi ha perque d’ocultar.

 

L’associació l’integren fon fundada per Pedro Fuentes, Franc Martínez, Maria Jesús Gracía, Paco Redondo, Arturo Sendra i Sergio Escrivà.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: