¿Sabies que el Sant Càliç se trencà en l’any 1744?

El Sant Càliç  es conserva en la Catedral de Valéncia i consta de tres parts: La copa superior, el peu, format per un got ovalat i invertit i la vara en el seu nuc, d’or, que servix com a element d’unió entre les parts anteriors.

La copa superior té un menut trencament i este és degut segurament, a que el Càliç s’utilisava els Dijous i els Divendres Sants per a colocar en el seu interior la Sagrada Forma, i el 3 d’abril de 1744 (Divendres Sant) quan el canonge de la Catedral, Don Vicent Frígola i Brizuela, tragué la Sagrada Forma del Sant Càliç se li va esvarar i va caure al sol trencant-se.

Els fragments foren arreplegats de forma immediatament i eixa mateixa vesprada el mestre plater Lluis Vicent, en els seus dos fills Lluis i Joan, procediren a la recomposició de la Sagrada Copa, en presència de varis  Canonges i del notari Joan Claver, alçant-se la corresponent acta de tot això.

 

Informació extreta del llibre “El Santo Cáliz de la Cena” de Manuel Sánchez Navarrete.

Image: Turismo en Valencia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *