Aureli López Muñoz (Paterna, 1943) És professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat, Acadèmic Corresponent per Paterna de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, president d’honor i soci fundador de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana i en l’actualitat és vicepresident i soci fundador de l’Ateneu Cultural Paterna. Fon també President del Club Paterna de Pilota Valenciana (1981-2009).

1.- ¿Quàn i en quina finalitat naix l’Ateneu Cultural Paterna?

R. En les darreries de la década dels 70 –sigle XX- un grapat de paterners enamorats de la Cultura es reunixen i raonen de cóm crear una entitat, sense ànim de lucre, per a difondre les costums, tradicions, etc. de la Vila de Paterna (Música, Pintura, Lliteratura, Teatre…) escampant-les per tota Valéncia i convidant també a tot lo món.

2.- ¿Quin tipo d’activitats heu realisat a lo llarc d’estos 40 anys?

R. Quan se conseguiren els permissos necessaris, Estatuts de l’Associació… es creà la 1ª Junta Directiva –anys 1980-81- presidida pel professor Universitari En Joan Sancho Civera de ben grat recort, tinguérem l’ajuda d’En Robert Salvador Moros qui amoblà el piset-sèu que seguim gojant en la Plaça Major, la qual s’anà pagant en la venda de “bonos” que compràvem els associats, en sa gran major part mai reclamats a les següents Juntes; en l’antiga sèu de la Caixa d’Aforros s’impartiren conferències de molt bon nivell, descollant la del Cardenal V. Enrique i Tarancón; iniciàrem L’Escola de Pintura, Dibuix i Escultura “Roberto Salvador” dirigida per la gran pintora paternera Milagro Ferrer, ad ella devem els Salons de Primavera que han dut com a convidats a excelents pintors valencians, el Concurs de Pintura a l’Aire Lliure…, en la colaboració de l’Ajuntament oferim beques anuals que són clau de futur junt als molts alumnes de l’Escola en professors que donen classes de dilluns a dissabte, per autèntic amor a l’art com tots els ateneistes. A primeries tinguérem grup de Teatre propi “Nosotros teatro ¿y usted? dirigit per Na Mª Àngels Ferrer, en acabant mamprenérem en les Mostres de Teatre -3 dissabtes seguits- que van per la XXVI edició i estrenem l’obra premiada en Teatre Valencià que convoquem en el Certamen Lliterari; portem vàries edicions de Teatre Llegit en El Capri gràcies a l’excelent relació d’amistat en l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana; portem més de 25 llibres editats, en 3 “especials” dedicats als primers 25 anys de Jocs Florals en Paterna, als Socarrats fet per Ramon Gimeno i a la pintura “Vida i obra” de Milagro Ferrer, hem organisat decenes d’excursions culturals i gastronòmiques; presentacions de llibres que sempre s’inicien en un concert musical, Concerts de Nadal que nos han dut a genials cors valencians; en dos ocasions oferírem Concert de la Banda Municipal de Valéncia dirigida pel paterner En Pablo Sánchez Torrella; durant anys hem colaborat com a jurats en J. L. Fallera; editem un bolletí-revista senzillet que va pel nº 105 el qual ha tengut “Extres” en el 25-50-75 i 100…, com a segon president tinguérem a Josep Lluís Alapont Raga, advocat, polític valencià i escritor, seguit de N’Àngel Barona Langa qui fon director del colege públic Cervantes; el seguí l’amic Chimo Ballester qui s’ho hagué de deixar pels fills massa chicotets, hui torna a ser N’Àngel Barona que ya nos demana relleu…

Manifest fundacional

3.- En l’Ateneu heu impartit classes de diversos idiomes, ¿Cóm va sorgir el donar classes de Llengua Valenciana?

R. No cal dir que l’ilusió pot en casi tot, certament mamprenérem a donar classes de Llengua Valenciana i de Francés; gojàvem entre els socis d’un professor de llengua francesa En Daniel E. Nieto i dos professors de valencià per Lo Rat Penat, la bona veritat és que solament fon un curs perque l’assistència fon molt llimitada.

4.- ¿Vos va supondre i vos supon algun inconvenient a nivell institucional l’utilisar les Normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana?

R. En els Estatuts de l’Ateneu queda claríssim que l’entitat naix per a defendre l’ampla Cultura Valenciana i la Llengua pròpia naturalment; encara que hem patit alguns intents d’arraconament per la nostra fidelitat, pense que a hores d’ara tot lo món té clar que seguirem escrivint i premiant les creacions en la normativa que aconsella i documenta la RACV, per cert, la primera oficial “en Democràcia” que s’impartí en l’Ensenyança com l’arreplega el nostre Estatut d’Autonomia que tots haurien de respectar.

5.- En l’actualitat organiseu un dels Certàmens Lliteraris més importants del Regne de Valéncia, ¿Cóm va sorgir l’idea?

R. Des d’anys en arrere veníem colaborant en les Clavaries del Stm. Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer, com  a jurats dels seus Jocs Florals (des de 1921), en el canvi de sigle i en estranyes circumstàncies, s’acabaren les populars Clavaries i l’Ajuntament ha seguit en els vells Jocs Florals que elles crearen, l’Ateneu no va estar d’acort i, fent pública la seua postura inicià el propi Certamen Lliterari que va per la XX edició; res haguera segut possible sens els fidels patrocinadors que fan realitat els premis en Poesia i en Prosa més els colaboradors anònims que nos fan costat, premis demanats en la nostra Llengua Valenciana i també en castellà o valencià perque som conscients i ambiciosos per a que resone el nom de Paterna en la qual viu moltíssima gent que tenen el castellà com a primera llengua (queden molt llunt els temps quan Jaume Roig dia en el seu Espill o Llibre de les dònes…”…al pla teixides en l’algemia e parleria dels de Paterna, Torrent, Soterna prenent manobra…”); editem els treballs premiats i repartim la publicació en format llibre com el bolletí barat a cançons o debades, com són tots els actes de l’Ateneu siga Teatre, Presentacions, Concerts…

Presentació del llibre nº17 dels Certàmens Lliteraris en el Nou Saló Capri (Any 2018)

6.- Realiseu tot tipo d’activitats culturals: pintura, conferències, teatre, música, concerts… ¿quina de totes és la que té millor acollida entre els paterners?   

R. En general totes elles pero sobretot l’Escola de Pintura junt a l’entrega de premis del Certamen al qual solem rebre més de cent treballs entre poesia i prosa, pero també a les Mostres de Teatre, a les excursions, als concerts de presentació o de Nadal…

7.- Recentment heu publicat un llibre, ¿Qué pot trobar en ell el llector?

R. Com cada llibre dels molts editats per l’Ateneu, mamprenem per conseguir un ilustrador –preferentment paterner- per a la portada i els dibuixos que inicien cada treball o accèssit premiat; obri un pròlec molt treballat pel nostre secretari Fèlix Gàmez el qual du emparellada la traducció a Llengua Valenciana; seguixen els treballs de Poesia i en acabant els de Prosa; tanca l’obra (entre 200 i 250 pàg.) la relació d’activitats del darrer any enriquides en fotog., normalment a color de tots els actes fets en el Gran Teatre Antonio Ferrandis, el Capri, en alumnes de pintura front als cavallets en l’Escola o els carrers de la vila, de les eixides culturals, del tradicional sopar d’entrega de premis, de les parròquies on oferim els concerts…

8.- Si algú està interessat en assistir a les vostres activitats o en fer-se soci de l’entitat ¿cóm ho pot fer?

R. Com he comentat adés, el bolletí, el llibre i la seua presentació en vinet valencià (quan es pot) el Teatre siga la Mostra o el Llegit, els concerts,  la nostra humil biblioteca, etc., són gratuïts per als socis i amics de la cultura; L’Ateneu no té més costs que el manteniment de la sèu, la neteja i els soparets d’entrepà mensuals que fa la junta (també quan es pot), d’ahí que ser soci i fer-li costat a la passió dels ateneistes per a enriquir de coneiximents als paterners, ací naixcuts o que ací viuen i treballen, coste, ara, 25 eurets a l’any; no crec necessari afegir que en esta entitat mai ha cobrat res cap de membre de les Juntes directives des de 1980.

9.- Per últim i per a concloure esta entrevista, a lo llarc d’estos últims 40 anys han naixcut infinitat d’entitats valencianistes i poques són les que han durat més d’uns pocs anys, volem saber ¿Quin és el secret per a que l’Ateneu 40 anys despuix seguixca viva i tan activa?

R. Pense que la bona salut de l’Ateneu com a entitat podem trobar-la en un axioma que venim publicant en cada nou bolletí “ Si creus que la Cultura és l’autèntica riquea dels pobles, fes-te soci”. Qui ve ad esta entitat sap que només hi ha guanys, importants de bona veritat pero no econòmics, sap que ha d’estar dispost a colaborar en tot, ajudar en els actes, ensobrar els enviaments, captar nous socis o conseguir jurats del millor nivell, deu saber que ací tots som amos…tant de la pròpia sèu, com de l’excelent pinacoteca que hem anat creant en els obsequis d’obres que nos han donat grans artistes i els concursos de Pintura, com dels llibres propis i procedents de donacions, escultures, premis i reconeiximents de l’Ajuntament i entitats festeres… Com a remat, demanar que seguixquen entrant dònes i hòmens com a socis i per a renovar l’actual Junta Directiva, trobaran molta harmonia, amistat i amor de cor a la Vila de Paterna i la seua Història.   

Membres de l’Ateneu Cultural Paterna en una de les seues últimes excursions culturals

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies