Per el Dr. Luis Sebastián Castañares 

El nostre Estatut d´Autonomia, en el seu artícul 7, ordena la recuperació dels  continguts corresponents dels Furs de l´històric Regne de Valéncia, en armonía en la  Constitució i respectant la realitat econòmica i social valenciana. No obstant, en  diferents parts de la nostra norma el concepte que apareix no és un atre que el de Dret  Civil Foral Valencià, i la pregunta resulta òbvia: ¿són lo mateix? 

Certament, el Dret foral i el Dret civil valencià són Drets que tenen relació, pero que  principalmente tenen una concreta i individual autonomia. El concepte de Dret foral, en  el cas del Regne de Valéncia, fa referència al conjunt de lleis d´una nació sobirana,  delimitada territorial i políticament, i en plena independència jurídica, per mig  d´institucions independents en capacitat de generar normes jurídiques orientadores de  la vida política, econòmica i social del territori. Aixina, el Dret foral no és atra cosa que  el conjunt de l´ordenament jurídic del Regne de Valéncia, que va estar vigent fins a la  seua derogació pel rei Felip V en 1707. 

Per la seua banda, el Dret civil valencià dimana directament de l´artícul 31 del nostre  primer Estatut d´Autonomia, que assumix la “competència de la Generalitat en la  conservació, modificació i desenroll del Dret Civil Valencià”. També, iustis de causis, la  Constitució expon la reserva exclusiva de la competència en llegislació civil, sense  perjuí de la conservació, modificació i desenrroll per les Comunitats Autònomes dels  drets civils, forals o especials particulars. Els valencians, ya en 1986, vàrem posar la  primera pedra del nostre Dret civil per mig de la Llei 6/1986 sobre Arrendaments  Històrics Valencians. 

La voluntat de la nostra societat de posar en valor un dels elements clau del nostre  autogovern, va impulsar una reforma del nostre Estatut en 2006, conformant un  conjunt de nous artículs taxativament reivindicatius, exemple de voluntat democràtica,  manifestada per mig de màrgens llegals. Gràcies ad esta reforma, la tenacitat  valenciana per adaptar la normativa civil comú a la nostra idiosincràsia, va donar com  a fruit diferents lleis, com la del Règim Econòmic Matrimonial Valencià (Llei 10/2007),  la Llei 5/2011 de Relacions Familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no  conviuen (coneguda popularment com llei valenciana de custòdia compartida), aixina  també com la Llei d´Unions de Fet Formalisades de la Comunitat Valenciana; i la Llei  3/2013, de Contractes i atres Relacions Jurídiques Agràries. 

Com observem, el Dret Civil valencià del sigle XXI no consistix en una reformulació  forçada, extemporània i obtusa de normes antiquíssimes i totalment alluntades de la  realitat social actual dels valencians. El Dret Civil valencià és una ferramenta del  nostre autogovern moderna, encara que vinculada clarament a la nostra història i a la  nostra identitat, que pretén justificadament regular les relacions entre particulars dins  del nostre territori buscant vínculs més útils, igualitaris, respectuosos i justs per als  valencians i valencianes. 

A pesar d´açò, i gràcies als recursos d´inconstitucionalitat recolzats pels dos grans  partits estatals contra les nostres lleis civils, als valencians se nos nega injustament la  capacitat llegislativa real en matèria de Dret Civil, democràticament conseguida i de la  qual atres gogen, segons l´illegítim dret de conquista dels Borbons despuix de la  Guerra de Successió. ¿Serem capaços els valencians de deixar a banda el  meninfotisme i reclamar en força el nostre autogovern?

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies