MANIFEST DEL PATRONAT DE LA RACV DAVANT LA SITUACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA ATENENT A LA CONJUNTURA ACTUAL D’ESPANYA I PACTES SUBSCRITS ENTRE EL PSOE I ELS PARTITS INDEPENDENTISTES CATALANS.

El PATRONAT DE LA RACV, com a associació cultural que ve dedicant-se des de fa més de trenta anys a promoure l’investigació i difusió de la cultura valenciana, defenent els valors culturals del poble valencià, fonamentalment la seua història, llengua i economia, en atenció especial a les activitats de la RACV, no pot deixar d’analisar cada moment històric i conjuntura en la que es troba immers el nostre Regne, hui Comunitat Valenciana.

El PSOE per a conseguir el Poder Eixecutiu ha optat decididament pel respal dels partits denominats d’esquerres, a nivell estatal i nacionalistes, per mig de pactes “de part” i en gran mida secrets, que en afectar a l’organisació constitucional de l’Estat no tenen valor algun front al restant dels espanyols en els que descansa la llegitimitat constitucional i la sobirania nacional, afectant en especial a la Comunitat Valenciana en els aspectes que ocupen a este Patronat.

Estos pactes són nuls i illegítims de ple dret ab initio, ya que en ells s’acorda i ratifica el repartiment, cessió i donació gratuïta de la Comunitat Valenciana respecte al nostre patrimoni i “fons d’actius”. En concret, s’accepta i assumix, sense consentiment dels valencians, el relat antihistóric i visió del futur polític i econòmic que deu instaurar-se en la Comunitat Valenciana segons el criteri polític i econòmic dels partits nacionalistes imperialistes catalans firmants.

Esta realitat obliga necessàriament al Patronat a examinar i considerar la situació en que es troba immersa – sense voler-ho – nostra Comunitat, la seua cultura, llengua, patrimoni històric i identitat, analisant les conseqüències que tindria per als valencians i a procedir en conseqüència.

Els valencians coneixem perfectament la nostra història. Atenent a la conjuntura i context actuals, constituïts dins de la Nació Espanyola per voluntat pròpia, des de la nostra perspectiva i realitat, els referents que necessàriament devem tindre en conte no poden ser uns atres que, per un costat, els nostres sigles d’or com a Regne, en els nostres propis furs i privilegis pactats directa i exclusivament entre els valencians i el rei de tanda, com varen expressar Pere Belluga en la seua obra “Speculum principum” argumentant de forma contundent i inapelable:

» Y has de saber que estas leyes hechas en la Corte, si se da dinero por el pueblo, como suele suceder, se transforman en contrato; y estas son leyes paccionadas y se hacen irrevocables, incluso para el principe». Francesc de Vinatea davant la pretensió de desmembrament del Regne de Valéncia per Alfonso II de Valéncia; IV d’Aragó, li manifesta al rei: “cada u de nos som tant com vós, pero tots junts molt mes que vós” i per un atre costat, la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia; sense oblidar la nostra pertinença a l’Unió Europea.

Per tot això, El Patronat de la RACV en la sessió de la Junta de Govern de 10 de Giner de 2024, ha acordat dins del seu propi àmbit lo següent:

1.- Denunciar una volta més l’ambició illegítima del pancatalanisme i partits nacionalistes imperialistes catalans, correges de transmissió de les seues pretensions, d’apropiar-se del patrimoni cultural, territori i àrea d’influència de la Comunitat Valenciana, fent-la dependre de Catalunya, de l’utòpica gran catalunya; països catalans, conculcant el Dret i llegitimació dels valencians, únics subjectes actius i titulars dins de la Nació Espanyola d’acort en la Constitució i Estatut d’Autonomia, de la nostra història, cultura, patrimoni i llengua.

2.- Denunciar i mostrar la nostra oposició total i frontal als acorts carents totalment de llegitimitat, coneguts, secrets o subjacents, nous o ratificats, ampliats o complementats, que hagen segut pactats pel PSOE i partits nacionalistes imperialistes catalans, i subsumits per tercers, que es referixquen o puguen afectar, directa o indirectament, a la Comunitat Valenciana. Que com a única ostentadora de la llegitimitat activa, no ha intervingut en els mateixos, ni a través de les seues institucions, ni per mig de l’utilisació de les vies llegals previstes en el nostre ordenament jurídic, lo que significa políticament una actuació clarament antidemocràtica inacceptable i jurídicament una actuació illegal, en si mateixa nula de ple dret, en frau de Llei i frontalment contraria a les lleis de l’Estat Espanyol, que fa ineficaços dits acorts i tots els actes i conseqüències que es deriven dels mateixos.

3.- Instar a tots els òrguens institucionals de la Comunitat Valenciana, de l’Estat; autonòmics, institucions, associacions i poble valencià a que eixerciten en tots els àmbits les seues responsabilitats competencials pròpies i/o de control, per sí mateixos o davant totes les instàncies que siguen procedents.

Ciutat de Valéncia 10 de Giner de 2024
Junta Directiva del Patronat de la RACV

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies