José Enrique Sánchez Montalar, Valéncia 1943. Va estudiar en els Jesuïtes de Valéncia, per a despuix cursar la Llicenciatura en Ciències Empresarials i el MBA en ESADE (1965). Posteriorment va ampliar estudis per al Doctorat en l’Universitat de Montpeller (França) i fon professor de la SM University de Dallas, USA.

Despuix de treballar varis anys en una coneguda multinacional d’auditoria, fon Conseller i Director de vàries empreses i des de 1983, President per a Espanya d’una important multinacional de selecció de Directius, fins que es va jubilar en 2018.

És un destacat valencianiste, compromés en els valors que defén la RACV. Ara mateixa és el President d’el Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, succeint a l’anterior president Eliseu Puig.

Xavier Carbonell Montesinos, El Cabanyal 1961. Tècnic Especialiste de Delineació d’Edificis i Obres, Delineant Proyectiste i Dissenyador Tècnic d’Interiors. Treballà per al ministeri de defensa, com delineant, a l’hora que eixercia també com professional lliberal, colaborant en professionals de l’arquitectura i ingenieria. Ha segut militant destacat en el valencianisme polític.

Ha format part de diverses juntes de Govern del Colege Oficial de Delineants i Dissenyador Tècnics de Valéncia, sent responsable de les vocalies de formació i actualisació professional. Titulat per l’Universitat Politècnica de Valéncia, en el seu títul propi de Gestió Informatisada d’Estudis d’Ingenieria i Arquitectura.

Actualment i des de 1990, eixercint la professió com Professor Tècnic de Formació Professional, funcionari de carrera, impartint docència en la especialitat d’Oficina de Proyectes de Construcció. 

Te publicats artículs relacionats en l’urbanisme, arquitectura i política, en Levante i Províncies i atres publicacions, sent colaborador en Lletraferit, en la primera época i ara en Lletrafaller

És secretari  del Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

¿Qué és el Patronat de la RACV?
Bo, El Patronat és una associació cultural, aixina està registrada en la Comunitat Valenciana i en el registre de l’Estat, per supost sense ànim de lucre, en l’objectiu i fins de recolzar a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en la seu tasca científica i de divulgació.

Entre les nostres accions destaquem el recolzar tot allò que te que vore en els interessos culturals dels valencians, des d’una estricta obediència valenciana. De fet, quan l’antic decà Sr. Roda mamprengué un camí llunt dels objectius fundacionals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) se trobà enfront al Patronat, i especialment al seu president, en eixe moment: Sr. Puig.


¿Quàn va nàixer i per que?
En l’any 1987 un selecte grup de significats patricis valencians, en el Sr. Juan Lladró al cap, i enamorats de la seua terra, la seua llengua i la seua cultura, i disposts a defendre-la al preu que fòra, encarregaren l’estructuració administrativa d’una entitat que canalisara les seues inquietuts, en la finalitat de conseguir els objectius de recolzar a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i que esta no depenguera tant, de les subvencions, sempre gracioses, de les distintes administracions públiques.

En l’any 1988 es varen aprovar oficialment els Estatuts de l’Associació. Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. PATRONAT DE LA RACV com és conegut actualment.


¿Quins proyectes o activitats ha desenrollat el Patronat estos últims anys?
Creem que lo més important, dels últims cinc anys ha segut ficar en lo carrer la segona edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana, del que és autor el Dr. Salvador López i que en la seua redacció va intervindre tota la secció de Llengua Valenciana, tant acadèmics, acadèmics corresponents, colaboradors i un sense fi de voluntaris de totes les comarques, de nort a sur del territori Valencià. Són els que han contribuït, sense dubte, a tindre el diccionari de tots els valencians. Està totalment actualisat en la seua edició “on line” i conta habitualment en més d’un milló de visites anuals.


¿Quin és el pròxim proyecte que teniu en marcha?
Lo que més a prop està és la celebració del 40 aniversari de l’adhesió pública de intelectuals, artistes, institucions i particulars a les normes ortogràfiques valencianes dictades per la RACV en un acte públic celebrat en el monasteri d’El Puig. Per això les normes Acadèmiques; de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana són conegudes com normes d’El Puig.

Anem a publicar – nosatres no la RACV – l’actualisació de la Documentació Formal de l’Ortografia de la Llengua Valenciana. Un llibre a on s’arreplega el perqué se tria una determinada forma d’escritura per a representar els sons que emetem les persones quan parlem en Valencià. El estàndart Valencià que se parla de Vinaròs a Oriola i des de les serres a la mar. El patrocini d’El Patronat farà possible que en breu està edició estiga en lo carrer.

A nivell intern del Patronat, estem, entenem que, estem millorant, gestió i organisació. Millorar la nostra comunicació i la web per a que es consolide com un centre de divulgació i consulta per a tots els valencians. També per a que siga un instrument de coneiximent de la faena que fa la RACV i el mateix Patronat.


¿Per qué penseu que és important recolzar a una entitat com la RACV?
La RACV és una entitat centenària (fundació pública de la Diputació de Valéncia, a la que s’afegí l’ajuntament del Cap i Casal en el nom de Centre de Cultura Valenciana en 1915, és dir, en 106 anys de vida), la llabor cultural de la qual i de defensa de la nostra història i valors, està fòra de tot dubte.

Té actualment 16 seccions que treballen de forma gratuïta, en benefici dels Valencians.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana oferix, publicacions en tots els àmbits del coneiximent; arts plàstiques, ingenieria i arquitectura, ciències socials. Com a divulgació d’eixe coneiximent oferta cursos al voltant de la Cultura Valenciana, a traves de l’Escola Superior d’Estudis Valencians (ESEV) a més de tindre relacions en atres importants acadèmies i entitats culturals, tant nacionals com internacionals. Sense oblidar que és membre del Consell Superior d’Investigacions Científiques CSIC. Sempre investigant i defenent la nostra història, cultura, economia, etnologia, prehistòria i per supost, fonamentalment les nostres senyes d’identitat, que mos fan ser Valencians.

Com valencians, que formem part d’este impressionant poble, volem formar part, d’alguna manera, de l’institució més que centenària que investiga i difon la nostra manera de ser persones. I quina millor manera que ser membre del seu Patronat.


¿Sou una institució independent de la RACV?
Som una institució al servici de lo que la RACV representa i que busca reforçar la seua continuïtat i independència. Pero hi ha que deixar clar que El Patronat no és la RACV ni depén d’ella.

Mantenim la nostra independència, funcional, organisativa, d’objectius. Nosatres no se dediquem a investigar. Nosatres recolzem lo que entenem que és lo necessari, d’acort en el nostres estatuts, que tenim que recolzar en cada moment i que mos demanen des de cada secció en que està dividida la RACV en la que treballen, com ya hem dit, debades els acadèmics, acadèmics corresponents i colaboradors de les distintes seccions

La Presidència del Patronat, per resolució unànim del Ple de la R.A.C.V., va ser invitada a les Sessions Plenàries regulars o extraordinàries que es convocaren, per part de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en la possibilitat de participar en elles en veu, tal com consta en els vigents estatuts. Ademés, dos acadèmics se nomenen per part de la Real Institució, per a representar a la R.A.C.V. en la Junta del Patronat.


¿Creeu que la RACV esta sent discriminada per utilisar l’autèntica llengua valenciana?
Sense dubte. Des d’alguns organismes públics, hi ha polítics que estan tractant d’ofegar-nos  l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ¿de quina llengua? rep any darrere any uns fondos ingents que paguem en els imposts de tots els valencians. Enguany 2021 rebrà 3.469.380 €, pagats de les nostres bojaques. I això ocorre any darrere any des de 1999, de manera que  passen ya de 70.000.000 €  ¡70 millons¡ lo que els catalanistes i/o valencians enganyats de l’AVL han rebut directament, a més de lo que nostres entitats públiques dilapiden en associacions, que en l’excusa de accions culturals, soles fan promoció de la suposta unitat de llengua (afirmació ya superada, entre atres pel Doctor Fornés) com, Escola Valenciana (catalana), El Micalet, Bromera, i atres cosines germanes.

Al costat d’això, Lo Rat Penat,  la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, i totes les atres entitats i associacions que defenem el Valencià i el seu us social en normalitat, som entitats proscrites si no se pleguen a acceptar catalanisar nostra cultura i llengua, la qual cosa no farem jamai.

Li pose un bon eixemple: la RACV ha publicat una série de texts normatius, com; Diccionari, Gramàtica, Sinònims, Ortografia, Rima; que despuix l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ¿de quina llengua? ha duplicat de forma innecessària i a un alt cost.

Si tenim en Valéncia entitats del màxim prestigi, com la mateixa Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ¿Perqué no les potenciem en lloc de tractar de substituir-les per un engendre artificial que duplica, catalanisant, el treball ya fet?.

Estem en plena pandèmia i crisis econòmica. Els de l’AVL no deixaran de cobrar encara que mils de valencians no tinguen ingressos, com les persones que viuen dels bars i restaurants, i damunt eixos diners li’ls trauran de les bojaques als valencians, els que vivim i treballem en esta terra fins i tot als desocupats, ERTEs, etc. via imposts.

¿Sabien vostés que els acadèmics de l’AVL són els únics de totes les acadèmies de la llengua en Espanya que tenen sòus? Puix ya se poden imaginar per a que estan. Ademés, recentment han firmat un acort con l’Institut d’Estudis Catalans, que a més de reconéixer la pretesa unitat de llengua, declinen la seua orde llegal de fer una normativa valenciana i acceptant les propostes d’este IEC sense cap discussió. A més, acadèmics inútils per al Valencià. Ya no tenen cabuda les formes genuïnes valencianes en esta AVL de no sabem de quina llengua, per que la seua covardia les impedix dir que la llengua és el català. ¡i els paguem en els imposts dels valencians!  Nyas coca.


¿Qué significa ser membre del Patronat?
Lo primer, un enorme orgull de defendre lo nostre. Ser Valencià i estar dispost a fer un chicotet sacrifici per a continuar sent-lo, i al ser membre de la junta directiva d’El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, dedicar-li un poc de temps durant la semana. No és un gran preu per a seguir a un gran Decà de la RACV va dir allò de:

 “Si Som lo que som, serem. Si som lo que són, no serem”

En el Patronat, els Patrons ajudem a ser nosatres. La recompensa per ser Patró és, sobretot, moral en tindre el sentiment íntim que amem a la nostra terra, a la nostra cultura i a la nostra llengua. I podem fer alguna cosa per que aixina continue sent-lo. En certa mida som conservadors, tant en quant volem conservar i aumentar el nostre ric patrimoni, cultural, econòmic i social. No nos venem com aquells que s’han venut o a als qui han enganyat. Som un gran poble i ho seguirem sent.


¿Cóm pot una persona fer-se membre o fer una donació?
Es prou senzill: en principi acostant-se a nosatres i per ad això hi han dos maneres; personalment, en quant este temps de pandemia acabe i/o a través dels mijos electrònics, nostre lloc web corporatiu. Entrant en la web d’El Patronat  www.patronatracv.org i punchant en els botons que allí apareixen: fes-et-patro i Donació. També consultant els diccionaris de la RACV “on line”, apareix dalt els mateixos dos botons, de tal manera que si un usuari a fet us d’estes ferramentes, i considera que és una bona cosa colaborar en la millora de les mateixes, soles te que triar el botó que millor li parega: Fes-te Patró significa ser soci de ple dret d’El Patronat de la RACV. Donació significa que la ferramenta ha complit les expectatives i que val la pena ajudar per a millorar i mantindre-les, en una donació, normalment modesta i puntual. Puix a partir de tres eurets ya és possible fer eixa chicoteta donació al Patronat que anirà, com tots els fondos d’El Patronat, a la RACV. Hi ha que dir que tots el càrrecs d’El Patronat són gratuïts

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies