El Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana es una associacio que es constitui com a tal l’any 2005 en el clar objectiu de treballar per la difusio i pel conreu de la llengua i de la cultura valencianes. En esta finalitat basica pretenem conectar en les inquietuts que mogueren a Constanti Llombart a ser catalisador i motor del redreçament cultural i social del segle XIX, moviment que ha segut catalogat com el de la Renaixença valenciana; d’ell hem pres el nom, i de la seua obra l’eixemple que volem guie la nostra actuacio. 

En ilusio i en fonaments solits iniciarem una trayectoria que volem estiga sempre al servici de Valencia (“la nacio de la qual som naturals” parafrasejant les paraules de Joanot Martorell en el prolec del Tirant lo Blanch) i de les senyes que identifiquen al poble valencià. Nos mou, sobre tot, l’anim de treballar per a conseguir una societat valenciana en la qual puguen cabre tots i que integre les mes diverses sensibilitats, sempre que aço no implique arribar a perdre els propis signes identitaris, que considerém basics com a elements definidors de la nostra personalitat. 

Una labor que no pot fer-se d’esquenes al poble valencià, ni sense la seua colaboracio; es per aixo per lo que volem dirigir les nostres accions a tots els valencians en l’intencio de que es sensibilisen de l’importancia de prendre consciencia clara de lo que com a poble som, per a poder ser protagonistes de la construccio del nostre propi futur. 

Als nouvinguts que han decidit per voluntat propia formar part de la societat valenciana, des de la consideracio que mereixen les seues cultures d’orige i el major dels respectes per la seua llibertat individual, els animem a que s’integren, fent tambe seus els nostres valors, els nostres simbols i les nostres manifestacions mes genuïnes. 

En definitiva, el Rogle Constanti Llombart no renuncia a la tradicio, a lo que ha fet que el poble valencià haja segut ell mateix a lo llarc de l’historia; com tampoc renuncia a construir un present i un futur en el que seguixca, seguim, sent poble. En este cami nos trobarém en qui no desprecie lo valencià, en qui no intente suplantar els nostres identificadors culturals i nacionals i en qui es trobe hereu d’una estructuracio social i un espirit civic que feu del poble valencià una societat lliure, dinamica i orgullosa, admirable i admirada en els segles XIV i XV. 

La nostra modesta contribucio a l’ambiciosa labor descrita consistix en l’organisacio de tertulies i debats, la publicacio mensual d’un full informatiu i divulgatiu, Rogle, l’organisacio de conferencies, activitats formatives i recreatives, ademes de la creacio de la seu web en el fi de ser un mig de formacio i informacio.

Tambe l’entitat ha publicat els següents llibres en llengua valenciana:

La veu del Rogle. 50 reflexions valencianistes

50 reflexions valencianistes. La veu del Rogle 2

La Cooficialitat de la Llengua Valenciana de Lluïs Fullana i Mira

Llombart. Homenage

Quatre contes i un poema en Llengua Valenciana de Vicent Blasco Ibáñez

La Restauracio de la Personalitat Valenciana de Francesc Martínez i Martínez

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies