La justícia en la Valéncia de l’Edat Mija

El “Justícia de Valéncia” fon, en un principi, el juge suprem de tot el Regne. Hi havia càrrecs de “Justícia” en els diferents pobles del Regne, pero el de la seua capital tenia poder sobre tots els atres.

Pero com només hi havia un “Justícia”, es va generar un “colapse” de casos, i llavors els Jurats del Regne varen decidir dividir les seues funcions en dos Justícies: el “Justícia Civil“, que tractaria els assunts civils o entre particulars; i el “Justícia Criminal“, que tractaria els casos penals.

Anys despuix es va crear la figura del “Justícia dels 300 Sous” que s’ocupava dels casos de menor quantia. També va aparéixer la figura del “Procurador dels Miserables“, que s’encarregava de defendre a els que no tenien mijos econòmics per a tindre advocats.

Un atre tribunal modèlic fon el “Consolat de la Mar“, la jurisdicció de la qual eren els pleits mercantils originats pel comerç marítim.

El “mustassaf“, per últim, era un juge de peses i mesures que es preocupava de que els comerciants no enganyaren als consumidors en el mercat, aixina com de l’higiene i neteja del mateix.

 

Image: Llibre del Mustassaf (Archiu de Valencia).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: