Quan el valencianisme demanà fer boicot a un Banc

El partit pancatalaniste radical Candidatura d’Unitat Popular (CUP), demanava fa apenes uns dies als ciutadans de Catalunya, que deixaren de treballar en La Caixa, Banc de Sabadell i BBVA, retirant els seus diners de dites entitats bancaries despuix de l’anunci del canvi de seu social dels dos primers.

Esta situació nos recorda la noticia que va aparéixer en decembre de l’any 1987, en el que el titular dia: “Vicente González Lizondo recomienda dejar con 20 duros las cuentas de la Caja de Ahorro de Valencia, para no permitir que, con nuestro propio dinero se nos catalanice”.

Per aquells anys, els socialistes ocuparen els carrecs de l’antiga Caja de Ahorros de Valencia, Castelló y Alicante (Bancaixa) i l’entitat escomençà a escriure’s els impresos, cartells anunciadors i fins els talonaris en català, trobant el poble valencià paraules foranes com “Xec”, “Aquest”, “Amb” o “Utilització”, entre atres.

La proposta del partit que liderava Lizondo fon prou atrevida: “Si la Caja de Ahorros de los valencianos abandona a los valencianos, abandonémosla nosotros a ella de una manera que quede patente nuestra protesta” i les seues declaracions als mijos de comunicació foren més contundents encara: “Els talonaris estan escrits en castellà i en el “polaco” en que mos volen normalisar als valencians”.

L’idea d’Unió Valenciana consistia en deixar en 20 durs els contes de la Caixa d’Aforro com a senyal de protesta, sense aplegar a l’extremisme que demana hui en dia la CUP. Carles Recio en la biografia de Vicent González Lizondo, nos matisa que: “Realmente, la propuesta es muy respetuosa con la historia de la entidad, puesto que no pide la suspensión de las cuentas corrientes, sino sencillamente su reducción hasta una cantidad simbólica, de manera que los dirigentes se den cuenta de lo equivocado de su decisión lo verdaderamente perjudicial para Valencia hubiera sido el solicitar la anulación de las cuentas, y esto lo tiene muy en cuenta el valencianista, que sabe como exteriorizar una oposición sin llegar a sus últimos extremos”.

 

Image: PRIMANOS

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: