“La Lengua Valenciana es hija y factura de la Lengua Latina por derecha línea y propagación”

Transcripció de “El valencià: Llengua viva” de Joan Costa i Català.

(Quaderns de Divulgació, nº 12 Lo Rat Penat)

La Cita de Marti de Viciana

Respecte a la llengua valenciana dels moros valencians, per a demostrar que nomes parlaven arap, aduixen els filolecs de l’Universitat una cita de Marti de Viciana, molt cuidadosament seleccionada, inclus en uns pudorosos punts supensius per a evitar que aparega la denominacio “Llengua Valenciana”.

L’obreta de Marti de Viciana, Alabanzas de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana y Valenciana, d’on s’ha tret la cita, es tota ella un elogi de la llengua valenciana, a la que posa inclus per damunt de la llengua castellana. Immediatament abans de la mencionada cita, diu Viciana: “De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la Lengua Valenciana fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese”. El text substituit pels punts supensius diu: “y con todo esto no se halla palabra arábiga mezclada con Lengua Valenciana, antes la reprochan…”. Immediatament a continuacio d’on acaba la cita, seguix Viciana: “Tiene la Lengua Valenciana que a cada cosa tiene propio término sin buscarlo de nuevo, porque acógese a su madre la Lengua Latina…” I mes avant: “…el extraño no puede hablar perfecto la Valenciana porque fue tomada de la Lengua Latina…”, i en un atre lloc: “La Lengua Valenciana es hija y factura de la Lengua Latina por derecha línea y propagación”.

Quinze voltes en deu paginetes utilisa Marti de Viciana l’expressio “Llengua Valenciana” i casi unes atres tantes la qualifica de llengua o la coloca entre atres llengües. I no deixa de ser ben curios que, de les moltes llengües que menciona: hebrea, grega, llatina, francesa, alemana, castellana, arábiga, portuguesa, provençal, toscana, caldea, inclus gascona, viscaïna i aragonesa, no nomena per a res la llengua catalana. Solament d’una manera indirecta quan diu: “La noble ciudad de Valencia… fue presa…por el venturoso Rey Don Jaime y poblada de nueva gente cristiana con diversas y no bien entendidas lenguas, porque había Italiana, Franceses, Alemanes, Catalanes, Aragoneses, Navarros, Vizcaínos y Castellanos: y porque cada cual hablaba su lengua, había en la ciudad otra confusión que en Babel”.  Esta es l’unica alusio que Marti de Viciana fa als catalans, de pasada i dins d’una llista de huit grups de diferents nacionalitats convergents en Valencia, dels que nomes diu que cada qual parlava la seua llengua.

Ni pel cap li passa a Viciana, en esta obreta d’elogi a les llengües que considera mes importants, parlar de llengua catalana, la que ara prete ser Font i mare del valencià. Esta deuria ser la valoracio general en tota Espanya en les darreries del XVI i, per supost, en el Regne de Valencia, respecte al parlar dels catalans de l’epoca: ni mencionar-lo tan sols.

Ara resulta que els nostres valencianissims filolecs de l’Universitat Lliteraria de Valencia, de tot este magnific elogi de Marti de Viciana a la Llengua Valenciana, del que nomes hem donat una breu mostra, lo unic que troben digne de mencio en un “Informe sobre la llengua del País Valencià” es el cas dels vassalls d’una Baronia, que tots parlaven arabic, per a deduir que, si el parlaven en el segle XVI, es mes rao el parlarien en el XIII. Lo qual no demostra res, perque ben be podien parlar arabic i romanç. Mes encara, era llogic que, reduits com estaven a una situacio de vassallage i casi be de servitut per rao religiosa, mes motius tingueren per a mantindre lo diferencial com era la seua algarabía. Perque religió i llengua arábiga eren per ad ells dos simbols d’identitat i de resistencia als dominadors. No podem oblidar l’actitut de rebeldía que albergaren intimament els morics fins a l’ultima revolta i definitiva expulsio en els començaments del segle XVII.

Encara i sempre a lo seu, inclus a costa de reconeixer lo que abans han negat, es dir, que els moros -“il.lustrats però”- coneixien tambe l’aljamia o romanç dels cristians, troben ocasio per a ficar un testimoni del rei Ferran d’Antequera, acabat de ser coronat rei d’Arago despres del Compromis de Casp, que diu: “Vista una letra o carta morisca vuestra, e aquella feyta reduir por el alcadi de Valencia, de morisco en romanç cathalan…” D’esta manera poden relacionar una  vegada mes a Valencia en el catala, encara que siga per boca d’un rei castella. Els testimonis dels forasters valen mes que els dels valencians.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *