En valencià s’escriu «Milocha» o «Cacherulo»

En valencià s’escriu «Milocha» o «Cacherulo»

Cites del DHIVAM (Diccionari Historic del Idioma Valenciá Modern) de Ricart García Moya: «tragueren huna torre e ixqué hun corp e sis miloches e trenta hosos de aquells que van per la rambla (Bib. del Patriarca, ms. 49, 1528) «milocha en Valencia» (Palmireno:...

Anfós Ramon i García, poeta i valencianiste

Anfós Ramon i García, poeta i valencianiste

Anfos Ramon i García naixque en el barri de Russafa de la ciutat de Valencia el 28 de març de 1924. La familia estava domiciliada en el carrer Tomasos, 5. Son pare, Vicent Ramon Verdeguer, era de professio jornaler, mes tart fon polimentador i finalment bomber; sa...

Recuperant la memòria del poeta valencià Eduard Buil

Recuperant la memòria del poeta valencià Eduard Buil

El llibre "Eduard Buil. Memòria d'un poeta" s'erigix com una obra fascinant que desentranya la vida i obra del reconegut poeta valencià Eduard Buil. Esta obra lliterària és un tribut a la riquea cultural i creativa de Buil, l'influència de la qual en la poesia...

La manipulació del relat sobre l’orige del valencià

La manipulació del relat sobre l’orige del valencià

Leopoldo Peñarroja Torrejón Real Acadèmia de Cultura Valenciana Nacionalisme supremaciste L’implantació progressiva de l’Estat de les autonomies des de l’any 1979 reactivà la narrativa històrica ‘territorial’ front a l’hispanisme preferent de décades anteriors. Pero...

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies