Llibre primordial per als defensors i amants de la Llengua Valenciana

El dimecres 24 de Giner a les 19:30h. en el Museu de la Ciutat de Valencia (Plaça de l’arquebisbe, 3) es presentarà el llibre “ORTOGRAFIES VALENCIANES (de Josep Nebot a les Normes del Puig)” a carrec del seu autor, Juli Moreno.

Tambe contarà en la presencia del prologuiste del llibre, Antoni Fontelles. En acabar la presentacio organisada per Edicions Mosseguello i el Rogle Constanti Llombart, el llibre estara a la venda per a tot aquell que vullga adquirir-lo.

L’obra es fruit d’una idea concebuda quan l’autor codirigia la coleccio Quaderns de Divulgacio (Punt d’encontre en la cultura valenciana) de la Seccio de Publicacions de Lo Rat Penat, alla pels anys 90 del passat segle. Ya en aquell moment intentà que algun estudios abordara este tema, i se consegui, pero la propia coleccio llimitava l’extensio de l’obra. L’autor decidi mamprendre personalment la labor d’ampliacio i, producte d’eixe treball d’investigacio i de recopilacio, presenta esta aclaridora aportacio entorn a l’ortografia valenciana, un tema, com tots els llingüistics, tan present en la societat valenciana i especialment en el moviment valencianiste.  


El llector podra comprovar la gran cantitat de propostes ortografiques realisades des de Nebot i Pérez fins a les Normes del Puig, i la serietat de moltes d’elles, puix foren treballades en rigor cientific; circumstancies diverses, segons el moment historic, impediren que cap d’elles, de caracter autocton, fora acollida com haguera segut d’esperar i contara en el seguiment i consolidacio necessaries per a convertir-se en la que fixara l’escritura de l’idoma valencià. Esta dinamica se trencà en les Normes d’El Puig, que arribaren a gojar de reconeiximent oficial; pero de nou els interessos, en esta ocasio politics, determinaren que hagen quedat circumscrites al moviment valencianiste, dins del qual, aixo si, tenen un ample seguiment i una gran vitalitat.


No trobaran en esta publicacio referencies a normatives o publicacions llingüitiques que neguen l’identitat i singularitat de la llengua valenciana, a no ser que haja segut convenient per qüestions comparatives o per a fer notar lo que suponen de servilisme o entreguisme a una atra llengua.

El seu autor Juli Moreno, es Mestre-Diplomat per l’Escola Universitaria del Professorat d’I.G.B. de Valencia i Llicenciat en Geografia i Historia per l’Universitat de Valéncia. Professor de Llengua Valenciana. Es autor d’obres com: Lo Rat Penat i coautor de obres com: Francesc de Vinatea, 9 d’Octubre Dia Nacional Valencia, El Palau de la Generalitat, ¿Es posible una Convergencia Social i Politica Valenciana?, entre atres.

Pots comprar el llibre ya per internet en este enllaç: http://www.edicionsmosseguello.com/coleccio-pensament/84-ortografies-valencianes-de-josep-nebot-a-les-normes-del-puig.html

Foto: Pep Bertomeu.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *