Lo Rat Penat organisa el XX Curs de Poesia Valenciana

Comunicat de Lo Rat Penat

El curs serà impartit pels poetes Joan Antoni Alapont i Manuel Navarro

Valéncia, 15-10-2019. Dins de les activitats de difusió i promoció de la cultura valenciana, des de Lo Rat Penat se va estimar molt interessant organisar este curs-seminari d’introducció a la poesia valenciana, especialment a la seua tècnica, recursos lliteraris i llicències poètiques.

Enguany hem afegit, per als alumnes que no puguen assistir a les classes presencials els cursos a distància en esta modalitat, en el mateix temari que la versió presencial, l’alumne contarà en un tutor que el guiarà a través d’eixercicis i treballs, que seran corregits i comentats pel professor, preferentment a través de correu electrònic. Esta modalitat a distància se tancarà en un seminari presencial que se celebrarà en el nostra sèu en passar falles, en els dies i hores que previament se donaran a conéixer.

Els alumnes podran matricular-se en la modalitat presencial, a distància o de les dos.

Estos cursos que estant donant excelents resultats i que han creat una nova generació de poetes, estan dirigits, especialment, als autors novells per a ajudar-los, per tal de que prosperen en la seua tasca poètica, així com ad aquells poetes que vullguen millorar i perfeccionar els seus treballs i coneiximents.

Programa:

Nivell bàsic:

Introducció al món de la poesia.

Nocions gramaticals.

El vers, mètrica, rima i accentuació.

Estrofes, classificació.

Poesia festiva, lírica i patriòtica.

Nocions de declamació.

Consells pràctics.

Nivell superior:

Combinacions estròfiques

Recursos lliteraris

La metàfora, la personificació, la comparació,

L’epítet

Llicències lliteràries.

Noves estrofes.

Pràctiques

El curso és intensiu i se celebrara en la sèu de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, durant els dissabtes 19 i 26 d’octubre, 9 i 16 de novembre de 2019, en horari de 10:00 h. a 13:30 h.,i els ponents seran els poetes Joan Antoni Alapont, màxim guardó en el Concurs de Llibrets de Falla i Mestre en Gai Saber, i Manuel Navarro i Navarro (Nelo Pinyol), Mestre en Gai Saber.

Este curs que es va a densenrollar en les aules de Lo Rat Penat és una introducció a la poesia valenciana, estudiant especialment la seua tècnica, recursos lliteraris i llicències poètiques, i té com a finalitat bàsica la de contribuir a millorar la tècnica poètica a la vegada que profundisar en les particularitats de les composicions poètiques valencianes.

El curs va dirigit, especialment, ad aquelles persones que mostren un interés i sensibilitat per la lliteratura i especialment per l’art poètic i que desigen millorar la seua tècnica.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *