RESENYA BIBLIOGRAFICA
Ballester, Xaverio
Orígenes de la lengua valenciana. La hipótesis
repoblacionista
Universidad de Zaragoza. Saragossa, 2021 (445 pagines)

Per Antoni Fontelles

El llibre te tres parts: una introduccio a la teoria repoblacionista com a orige de la llengua valenciana i causa de la distribucio actual; l’explicacio de la teoria repartimentista (ben contraargumentada pel paradigma valencianiste), i l’analisis de la teoria immigracionista del migevaliste Enric Guinot (una extensa obra de 1999, en dos grossos volums). Esta no es atra que un repoblacionisme allargat (1225-1425) i la base es similar, l’assignacio toponimica-antroponimica dels nous venguts al Regne de Valencia des de la conquista de Jaume I fins a principis del sigle XV.

A lo llarc del text hi ha 150 pindoles-resums –contraeixemples–, de molt distint calibre epistemic, que ataquen el fondo i la forma del plantejament immigracioniste. Per eixemple, el baix numero de repobladors identificats en certea (catalans o aragonesos), en torn al 50%, no permet fonamentar la distribucio de la llengua; l’inespecificacio d’un percentage necessari o suficient que comporte l’implantacio o predomini d’una llengua en una poblacio… invalida la teoria.

El microanalisis es el punt fort de l’autor (producte dels seus vasts coneiximents), com quan detalla l’informacio aportada per
Guinot respecte a Puçol, Sant Mateu o Castello i la contrasta en documentacio del propi historiador i d’uns atres investigadors i es veu la debilitat explicativa de la proposta immigracionista; pero simultaneament es el punt mes debil: hi ha un perill clar de que el llector es perga.

L’aspecte mes fluix es la descompensacio bibliografica: mentres s’advertix fluidea en l’utilisacio de les fonts catalanistes, es nota una parquetat o insuficiencia en el maneig de la produccio valencianista i, en algun cas, de bibliografia impertinent.
L’objectiu de desmontar l’hipotesis d’una immigracio prolongada –d’efectes idiomatics– crec que s’ha conseguit; una atra cosa es la repercussio o efectes que puga tindre en l’ambit del coneiximent institucionalisat. Sabent quína es la situacio socioepistemica, se que se silenciarà o com a molt es descalificarà. El text es molt prolix i un poc caotic, pero la llectura es recomanable… inclus per als que no lligen.

>> COMPRAR LLIBRE ACÍ<<

* Publicat en la revista del Rogle Constanti Llombart nº180.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies