Per Javier Navarro i Andreu

Les anuals revistes que baix el títul de Alcoy. Fiestas de San Jorge. Moros y Cristianos edita des de 1940 l’Associació de Sant Jordi, dedicades a les festes principals d’Alcoy, són una delícia per a qualsevol enamorat de l’història i tradicions alcoyanes i valencianes, degut a la gran calitat dels artículs històrics, que són sempre una gran font d’informació, aixina com per la gran cantitat de composicions poètiques que els poetes alcoyans dediquen al seu patró o a la festa.

Entre els colaboradors històrics de dites publicacions es troba l’erudit Rogelio Sanchis Llorens, que publicà en la revista de forma casi ininterrompuda des de 1962 fins a 1989, i que fon, sense cap dubte, u dels historiadors locals de major repercussió dels últims temps, el qual arribaria a ser Croniste Oficial d’Alcoy.

Rogelio, llicenciat en Filosofia i Lletres per l’Universitat de Valéncia, tingué una dilatada carrera com a docent, impartint classe en l’institut Sorolla de Valéncia, l’institut Pare Vitòria d’Alcoy i en l’Andreu Sempere, també d’esta ciutat, del que fon el primer director i a on es jubilaria finalment; pero sobre tot destacà en la vida pública valenciana per les seues investigacions en els camps de l’etnologia i l’història, alcoyanes principalment.

Les seues publicacions l’avalen i l’enaltixen com u dels grans investigadors d’Alcoy. Es prou repassar alguns títuls dels seus llibres: Tetralogía histórica alcoyana, Alcoy y la Guerra de la Independencia, Cosas de mi pueblo, Esquema histórico del Alcoy medieval (1245-1516), Memorias sobre antigüedades de Alcoy, Aportación de Alcoy al estudio de la esclavitud en el Reino de Valencia o Alcoy, tu pueblo, llibre, est últim, que li permeté guanyarse el carinyo i admiració dels seus païsans, sent sense dubte la seua gran obra, tant en vendes com en repercussió.

Portada del llibre ‘Alcoy, tu pueblo’

Pero Rogelio, a pesar d’escriure casi la totalitat de la seua obra en castellà, defengué en els anys més difícils eixa llengua que tan dolçament es parla en els carrers i places d’Alcoy, l’idioma valencià.

En la publicació anteriorment citada, en la corresponent a l’any 1983, el nostre erudit i croniste, trencà la seua ploma a favor de l’independència de la llengua valenciana, front als atacs que esta sofria per part del pancatalanisme, en uns anys convulsos per a tots els símbols propis de la nacionalitat valenciana, quan només feya un any que s’havia aprovat l’Estatut d’Autonomia Valencià.

L’artícul en qüestió és el que Rogelio Sanchis publica en les pàgines 106-107, baix el títul de “El hablar romance de Valencia”, a on fa una defensa férrea del valencià, com vorem a continuació, bevent de les fonts dels erudits i catedràtics en Història Ambrosio Huici, Antonio Ubieto i Julià San Valero, pero sempre traent les seues pròpies conclusions sobre la qüestió de l’orige del llenguage vernàcul i el seu futur.

Portada de la Revista

Sanchis entra de ple a desmontar la teoria repoblacionista defesa pels partidaris dels Països Catalans, en la que sostenen que la llengua valenciana és simplement un dialecte del català, ya que fon portada pels repobladors catalans que vingueren en Jaume I en 1238, per lo que l’alcoyà deixa rubricat en dita revista (les negretes son meues) :

“Tanto los mozárabes, que fueron disminuyendo en número, como los muladíes convivían con sus dominadores de origen árabe o bereber y necesariamente aprendieron y utilizaron, mejor o peor, la lengua oficial del reino. Entre ellos, sin embargo, perduró el uso de su habla familiar derivada del latín vulgar, es decir una lengua ‘romance’ hermana de otras peninsulares brotadas igualmente de la latinidad. Tanto el árabe como el romance valenciano sufrieron lógicamente mutuas influencias. (…) Ya en la época prejaimina, Valencia experimentó un dualismo lingüístico que no fue óbice para su unidad política y cultural, así como para la conservación de unos rasgos peculiarmente diferenciados.

Rogelio sentència que: “La consideración de la natural persistencia de este romance, que no dio obras literarias, pero que se atisba en la toponimia y en la literatura arábigo-valenciana, ha dado ocasión al catedrático y gran medievalista don Antonio Ubieto para afirmar que ‘La lengua hablada en el Reino de Valencia no es un fenómeno medieval coetáneo o posterior a la reconquista de Jaime I, sino anterior’.

La conquista de Jaime I se llevó a cabo con elementos humanos heterogéneos. Las donaciones reales introdujeron en la población valenciana sobre todo colonos aragoneses y catalanes, según se deduce del ‘Llibre del Repartiment’. Tanto los primeros como los segundos traían sus ‘romances’ o hablas respectivas, producto también de su peculiar evolución a partir del latín vulgar. Con todo esto, nos encontramos con tres romances o brotes de un mismo tronco: el valenciano (común a casi todo el reino), el aragonés y el catalán.

Los romances de los nuevos dominadores influyeron sobre el romance general valenciano, sin destruirlo. Se van perfilando dos áreas lingüísticas: una de amalgama del romance valenciano con el aragonés, y otra de combinación valenciano-catalana. No son zonas delimitadas, pues, aunque el primer caso se da preferentemente en la parte occidental del Reino y el segundo en la franja mediterránea, sin embargo hay núcleos que no corresponden al área lingüística en que se hallan, ni tampoco el origen de los señores que tuvieron, ni al fuero por el que se gobernaron.

Los aragoneses y catalanes, al importar al Reino de Valencia sus respectivos romances, producto cada uno de su peculiar desarrollo a partir del latín vulgar, tropezaron a veces con un difícil problema lingüístico. El latín, propio de escribanos y eclesiásticos, no era comprendido por la inmensa mayoría de valencianos; en cuanto a los romances de Aragón y Cataluña, tampoco lograban ser captados con la debida claridad por la población autóctona valenciana. (…).

Con el tiempo, estas dificultades se fueron atenuando por la influencia mutua entre valenciano parlante y cada uno de los romances importados. De este modo, al finalizar la Edad Media, volvió nuestro reino a poseer un nuevo bilingüismo. Su base era el habla propia de los valencianos, pero aragonizada en unos lugares y catalanizada en otros”.

Sanchis Llorens deixa molt clar el tema, un tant espinós en aquella década dels 80, i més en una localitat a on governava el PSPV, partidari de la falsa unitat de la llengua, a pesar de que li podia ocasionar problemes i censures per esta classe de manifestacions.

L’artícul culmina en la denúncia de la maniobra catalanista de les famoses Normes del 32, que realment, no eren unes normes, sino unes bases, i manifesta lo següent: “Una reflexión serena sobre el hecho valenciano otorgaría a cada pueblo ‒el valenciano y el catalán‒ el derecho de ser lo que siempre han sido: dos pueblos con sus propias fronteras, con su propio territorio o país, con su peculiar mentalidad y costumbres, su característica legislación foral, su propia estructura económica, su arte y su particular, aunque semejante, romance hablado y escrito. En una palabra, con su propia, inconfundible e independiente personalidad histórica, cultural y lingüística.

L’artícul de Rogelio Sanchis Llorens pot ser rebatut i criticat en el fondo pels que pensen diferent i no defenen la ‘teoria mozarabista’, pero la reflexió final és totalment indiscutible. El poble valencià té dret, per història i pel be del seu futur com a nacionalitat, a defendre una llengua valenciana independent de qualsevol atra llengua, en una normativa ortogràfica estrictament valenciana, sense ingerències externes. Per això els valencianistes gastem les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, conegudes popularment com Normes d’El Puig.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies