¿Sabies que el “Ball dels Cavallets” o “Dansa dels Morets” es va implantar en l’any 1615?

Transcit del llibre “La musica en el Corpus de Valencia” de Joan Moraleda i Monzonis.

Simbolisa segons oposicions, l’adoracio del Santissim pel infidels, els araps, en este cas concret. Uns atres diuen que es un recort de l’acompanyament que portaven els reis d’Orient quan es dirigien a adorar al Fill de Deu.

El ball pareix haver-se implantat en l’any 1615, per a la vesprada de la Processo, i està ballat per huit chiquets, vestits naturalment de morets, i que van dins d’un cavallet de carto que te mig co en una cobertura per la part de dalt per a on entre el chiquet, i du un faldons de tela que cobrixen les cames del ballador.

La vestimenta dels chiquets, consistix en camisa blanca, jopeti curt, faixa i pantalons abombats llarcs a joc en el jopeti, calçats en espardenyes de careta i en el cap duen trubant o gorro d’estil moro.

Esta dansa vol fer els moviments que un cavall sol fer en el seu caminar d’exibicio. Els dansants ficats en dos fileres d’a quatre sempre al mateix pas, evolucionen fent una serie de figures diferents com son huits, rogles, a on rodant faran la roda, la creu…

La forma dels cavallets ha evolucionat com es normal a traves del temp, estos s’han fet de carto, de boga, de fusta, mes sempre ha segut part del cavall lo mes llauger possible en la finalitat de que el dansant tinguera mes llibertat i facilitat de moviments.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *