A PROPÒSIT DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PER A RECUPERAR ELS DRETS CIVILS DELS VALENCIANS.

CARTA OBERTA A XIMO PUIG per a defendre davant de les Corts Generals la INTEGRITAT EFECTIVA DE L’AUTOGOVERN VALENCIÀ en el 40 aniversari de l‘ Estatut d ´Autonomia

Molt Honorable President:

Com a conseqüència directa de la Batalla d’Almansa i els Decrets de Nova Planta del 29 de juny de 1707, Felip V de Castella va abolir els Furs, les normes privatives de dret públic i privat otorgades per Jaume I en el sigle XIII. Unit a això, suprimí arbitràriament totes les institucions forals del Regne, com les Corts o la Diputació del General. Des del mateix 1707, l’objectiu de recuperar l’autogovern valencià sempre ha anat vinculat inexorablement a la restitució del Dret Civil Foral. Valga com a mostra d’eixa defensa la preocupació que destacats partidaris de la candidatura borbònica en la Guerra de Successió sentien davant del tracte desigual que Felip V aplicà als valencians en relació als atres membres de la Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya i les Illes Balears), que varen conservar el seu Dret Privat, encara que també s’havien posat majoritàriament al costat del pretendent Carles d´Austria.

El binomi inseparable autonomia / dret civil foral també aparegué en la redacció original de l’Estatut d’Autonomia de 1982, el qual fa referència a la competència de les Corts per a conservar, modificar i desplegar el Dret Civil propi (art. 31-2). La reforma de l’Estatut aprovada per les Corts i per les Corts Generals en el 2006 (Llei Orgànica 1/2006) posà la recuperació del Dret Foral dins dels eixos de l’autogovern valencià.

La reforma de l’Estatut d’Autonomia de l’any 2006 va fer possible, despuix de 300 anys de reivindicació, que les Corts tornaren a dictar lleis civils, com fan també per motius històrics 6 Comunitats Autònomes. L’aplicació de la capacitat legislativa autonòmica possibilità que, durant 8 anys, els valencians disposàrem de lleis valencianes modernes de família: sobre el règim econòmic matrimonial valencià (Llei 10/2007); sobre les relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen (Llei 5/2012); sobre les Unions de fet valencianes. No obstant, totes eixes lleis varen ser anulades per tres sentències del Tribunal Constitucional (números 82/2016, 110/2016 i 192/2016). El resultat és que s’ha quedat buida de contingut la capacitat d’autoregulació en matèria civil dels valencians.

La reacció que hi ha hagut a eixes sentències ha tingut un efecte benèfic: defendre l’autogovern valencià. La societat civil i el municipalisme han creat un gran consens per a reivindicar la integritat de l’autogovern definit en l’Estatut d’Autonomia de 1982, i modificat per la Llei Orgànica 1/2006. En efecte, sindicats, universitats, empresaris, professionals, associacions culturals i de consumidors, així com 539 ajuntaments (que representen més de 5.000.000 de valencians i valencianes) més la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, tot eixe conjunt enorme d’entitats i institucions valencianes han secundat la reforma constitucional per a defendre un Dret Civil propi, modern, útil, pròxim i social.

Convé notar que l’adhesió municipalista que hi ha hagut a favor del Dret Civil Valencià és superior a la que determinà l’accés a l’autonomia en els anys 80.

A fi de reintegrar efectivament el Dret Civil Valencià, les Corts Valencianes varen presentar al Congrés la Proposició de Llei per a reformar la disposició addicional segona de la Constitució Espanyola. Eixa proposició es publicà en el B.O. de les Corts Generals fa vora dos anys (el 28 de febrer del 2020).

Lamentablement, la fidelitat que mos mereixem els valencians no ha tingut al costat els grups parlamentaris majoritaris, ni les cúpules centrals dels seus partits. Al cap de dos anys d’espera en el Congrés, mos sentim obligats a cridar a la responsabilitat del MH President de la Generalitat, com a representant que és de la Comunitat Valenciana (com indica l´Estatut, art. 28-1). Li demanem que espente el tràmit parlamentari, i que defenga fins que s’aprove la modificació constitucional que han proposat les Corts Valencianes.

Per les raons exposades, els qui firmem esta carta considerem que no pot parlar-se d’autonomia política plena valenciana, i que no podem celebrar el 40 aniversari del nostre Estatut d’Autonomia de 1982. Hem de tindre en conte que la situació actual impedix l’aplicació efectiva de part de l’Estatut: el Preàmbul, l´articulat ( art. 3, 7, 35, 37-2, 49-1, 58-2, 71-1-c) i la Disposició Transitòria 3a. Realment, no podem aplicar una part substancial de l’Estatut d’Autonomia Valencià.

En compliment dels acorts de les Corts Valencianes, demanem al MH President que, d’una manera immediata, porte avant dos accions. En primer lloc, que faça gestions efectives davant els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. Deu explicar-los la urgència i la rellevància que el tema té per als valencians: una reforma tècnica de la Constitució, la tramitació de la qual hauria de començar immediatament.

En segon lloc, és essencial que, com a President de la Generalitat, garantixca el recolzament del grup socialiste a l’esmena plantejada a petició de l´Associació de Juristes Valencians al Proyecte de Reforma Constitucional de l’artícul 49. Eixa esmena possibilitarà l’aprovació de la modificació constitucional que han proposat les Corts Valencianes. Cal tindre en conte que un vot contrari o una abstenció del grup socialiste donaria lloc, per acció o per omissió, a una crisi institucional gravíssima contrària a l’autogovern dels valencians. Hem de recordar el compromís exprés del Pacte del Botànic (punt 6-7) a recuperar el Dret Civil Valencià.

És necessari que el President dels valencians, i qui aspire a ser-ho, s’implique directament en la recuperació del Dret Civil, despuix de la retallada de l’autogovern que patim: han passat més de 315 anys des de la promulgació dels Decrets de Nova Planta (1707), més de 5 anys des de la declaració d’inconstitucionalitat de les lleis civils valencianes modernes (2016), i vora 2 anys des del dia que les Corts Valencianes varen presentar la Proposició de Llei de modificació constitucional per a la reintegració efectiva del Dret Civil Valencià.

Proposant una reforma tècnica de la Constitució, la societat civil i el municipalisme valencià no aspirem a més autogovern. Només reclamem que els valencians no sigam discriminats, que no mos tracten com a espanyols de 2a categoria. Simplement, demanem la garantia de poder aplicar l’àmbit de gestió previst en el nostre Estatut. La societat civil i el municipalisme valencià som fidels a la Constitució, i actuem d’acort als camins que preveu l’art. 167.

Este mandat democràtic, fruit d’un consens cívic renovat, deu tindre resposta del MH President, que té l’obligació de defendre l’autogovern davant de qualsevol instància, i que ha de fer valdre la legitimitat de l’assentiment social del poble valencià. Eixe sosteniment social (que busca protegir el benestar dels valencians) deu estar per damunt de consignes de partit, i per davant de conjuntures polítiques, les quals retallen de fet l’Estatut Valencià. Tot això passa precisament quan es complixen 40 anys de la recuperació de l’autogovern valencià. Ho hem de celebrar. Però, per a celebrar-ho, no podem seguir en esta situació d’autogovern mutilat.

Els valencians ¡no podem tolerar una nova Almansa despuix de més de 40 anys de democràcia en Espanya!

Relació de persones que recolzen este document:

 • Ana García Alcolea, secretaria general de CCOO PV.
 • Joan Ribó, alcalde de Valéncia
 • Salvador Navarro Pradas, Presidente Confederación Empresarial Valenciana ( CEV CV)
 • Alicia Torres, presidenta CSIF CV
 • Beatriu Cardona i Prats, secretaria general d´Intersindical Valenciana
 • Eva Blasco, Presidenta CEV Valencia, Presidenta EVAP.
 • Rubén Martínez Dalmau, ex Vicepresidente del Consell, Profesor Derecho Constitucional Universitat de Valéncia.
 • José Ciscar, advocat, Vicepresident del Consell 2011-2015
 • Josep Lluis Albinyana, President del Consell Preautonomic
 • Auxiliadora Borja Albiol, abogada, Decana ICAV
 • Francisco Ferrer Martínez, abogado. Secretario ICAV
 • Victoria Cabezos Díez, abogada, Tesorera ICAV
 • Ángela Coquillat, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) y Vicedecana ICAV.
 • Mercedes Hurtado, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia ( ICOMV).
 • José-Ramón Chirivella Vila, president de l´Associació de Juristes Valencians.
 • Diego Gómez i García, alcalde d´Alzira i Vicepresident FVMP.
 • Carlos Pascual de Miguel, Notario jubilado.
 • Agnes Noguera Borel, empresaria
 • Pedro Monpean Madrid, Juez Privativo de Aguas de Orihuela
 • Juan Vicente Pérez Aras, diputado Congreso 2015-19
 • Manuel Alcaraz Ramos, Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación 2015-19, professor Dret Constitucional Universitat d´Alacant (UA).
 • Hèctor Villalba Chirivella, ex president de les Corts Valencianes.
 • Cristóbal Aguado, presidente de l´Associació Valenciana d´Agricultors (AVA-ASAJA).
 • Aurelio Martínez Estevez, Presidente Autoridad Portuaria de Valencia.
 • Vicente Mompó Aledo, alcalde de Gavarda, President PP de la provincia de Valencia.
 • Héctor Gonzalez, presidente Asociación Profesional de Periodistas Valencianos
 • Noa de la Torre, presidenta de la Unió de Periodistes Valencians
 • Comissió Eixecutiva Unió de Periodistes Valencians
 • Carles Perís, Secretari General La Unió de Llauradors i Ramaders.
 • Javier Palao Gil, Decà Facultat de Dret Universitat de Valéncia.
 • José Luis Blasco Díaz, decà Facultat Ciències Juridiques UJI de Castelló.
 • María José Tortosa, alcaldesa de Vallada i presidenta de la Mancomunitat la Costera-La Canal.
 • Roser Maestro, diputada per Valéncia Unidas Podemos Congreso
 • Vicente Domínguez Calatayud, Registrador de la Propiedad, promotor Manifiesto 2004 por la recuperación del Derecho Foral Valenciano y coordinador de la Comisión de Codificación Civil Valenciana.
 • Francisco Javier Parra Molina, Secretari Gral PCPV.
 • Francisco de P. Blasco Gascó, Catedràtic de Dret Civil, UV
 • Carolina Mengual Cortell, alcaldesa de Ràfol de Salem.
 • Juan Añon Calvete, abogado, tesorero Juristes Valencians, ex tesorero ICAV
 • Juan Gómez Subiela, abogado, diputado ICAV
 • Raquel Marco Espejo, abogada, diputada ICAV
 • Daniel Morata Sánchez-Tarazaga, abogado, diputado ICAV
 • Yolanda Sánchez Hernández, abogada, diputada ICAV
 • Guillermo Duyos LLedó, abogado, diputado ICAV
 • Alfredo José Argilés Perelló, abogado, diputado ICAV
 • Jorge García-Gasco Lominchar, abogado, diputado ICAV
 • Lorena Benito Escribá, abogada, diputada ICAV
 • Josep Julià Pascual Llopis, abogado, diputado ICAV
 • Salvador Calomarde Domínguez, abogado, diputado ICAV
 • Gracia Guillem Carrau, abogada, diputada ICAV
 • Pere Valenciano, Presidente Grupo El Periódico de Aquí
 • Pau Alabajos, cantautor
 • Joan Marco, Alcalde de Bellreguard
 • Alexandre Ruiz Gadea. Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Bellreguard
 • José Alfonso Soria, síndic de la Sequia de Mislata
 • Ximo Rovira, comunicador.
 • Consol Castillo, regidora Ajuntament de Valéncia 2011-2015
 • Marisa Saavedra, diputada per Castelló Unidas Podemos Congreso
 • Joan Tamarit, promotor Manifest Dret Foral 1992
 • Enric Esteve i Mollà, President de Lo Rat Penat
 • José Joaquín Segarra Castillo, alcalde de Benaguasil
 • Mario Clemente Meteoro, Catedrático de Derecho Civil UV
 • Francisco Javier Orduña Moreno, Catedrático Derecho Civil UV, ex Magistrado Tribunal Supremo
 • José Forés Sanz, Alcalde de Llombay
 • Juan Ramón Adsuara. Alcalde d’Alfafar
 • Txema Guijarro, diputado por Alicante Unidas Podemos Congreso
 • Rosa Medel, diputada per València Unidas Podemos Congreso
 • José-Luis Manglano de Más, catedratic UPV, President de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).
 • Alberto Soldado, President Confederació Internacional Jeux de Balle.
 • Pere Mayor, síndic de Compromis 2003-2011 i empresari
 • Jordi García Candau, advocat
 • Pep Gimeno, Botifarra, cantant Cant valencià d’estil i albaes
 • Vicente Pascual Pascual, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche ( ICAE). Abogado, economista.
 • Ricardo de la Encarnación, Decano Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy.
 • José Soriano Poves, abogado, ex secretario ICAV, ex secretario CVCA.
 • Guillermo Serrano, President Interagrupació de Falles de Valéncia.
 • Alberto Ara, presidente de ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (ATA CV)
 • Victor Mansanet Boïgues, Alcalde de Simat i president de la Mancomunitat de la Valldigna.
 • José Antonio Pérez Vercher, advocat.
 • Carles Alberola, escriptor, actor i director de teatre i cinema- Albena Teatre
 • Òscar Navarro, alcalde de Polinyà del Xuquer
 • Jesús Muñoz Carrasquer, Decà del Ilustre Colege d´Advocats de Sueca.
 • Juan Jose Tortajada, ex Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ( CVCA)
 • Luis Higuera Lujan, abogado, vocal Comissió Assessora de Dret Civil Valencià
 • Joan Feliu Franch, Director del Museu Valencià d´Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni de Vilafamés.
 • Enric Plà Vall, ex alcalde de Vinaròs.
 • Andrés Martínez, alcalde de Peñiscola.
 • Toni Ripollés Ortí, Alcalde de Cinctorres.
 • Carlos Enrique Galiana Llorens , regidor Ajuntament de Valéncia
 • Joseca Arnau, presidente de AVAPOL
 • Josep Bermúdez, professor institut. Ex regidor Algemesi
 • Vicente Raga Segarra, escritor.
 • Federico Sagreras, President Agrupació de Penyes Valencianistes.
 • José María Tomás y Tio, ex magistrado, Presidente Fundación por la Justicia.
 • Vicent Climent, cap servicis informatius 8 TV, periodiste.
 • José-Ramón Sánchis, president de l´Associació de Cronistes Oficials del Regne de Valéncia.
 • Luis Vaño Gisbert, President CERMI CV ( Comité de Entidades Representantes de Personas con discapacidad de la CV).
 • Àngels Fayos, empresaria teatral ( Teatre Olympia de Valéncia)
 • José Bonet Navarro, Catedràtic Dret Processal UV, acadèmic RACV, President del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d´Aldaya
 • Imma Cerdà, acadèmica AVL
 • José Vicente Almudever, Presidente ASFPLANT.
 • Vicent Franch i Ferrer, Professor Dret Constitucional i Ciència Política Universitat de València.
 • Manuel Ortells, Catedràtic Dret Processal Universitat de València.
 • Alejandro Valiño, Catedrático Derecho Romano Universitat de Valéncia.
 • Salvador Chuliá, compositor, acàdemic RACV.
 • Victoria Rodríguez Blanco, profesora Ciencia Política Universidad Miguel Hernández ( UMH).
 • Vicent Mauri, ex secretario general de Intersindical Valenciana.
 • Quico Fernández, alcalde Sagunt 2015-2019 i Vicepresident FVMP 2015- 2019
 • Oro Azorín, alcaldessa de Favara.
 • Vicent García Edo, professor titular Història del Dret UJI.
 • Josep Femenia, alcalde del Poble Nou de Benitatxell 2011-2018
 • Juan Cámara Ruiz, profesor Derecho Procesal Universidad A Coruña).
 • Abelard Saragossa i Alba, catedràtic, President Taula Valenciana, acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Fernando Moner, Presidente de AVACU ( Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios).
 • Vicent Baydal, historiador, cronista de Valéncia.
 • Josep Ochoa Monzó, ex Director General Autogovern Generalitat Valenciana, professor Dret Administratiu Universitat d´Alacant (UA)
 • Càndid Penalba, empresari, ex President ATEVAL CV.
 • Francisca Ramón Fernández, Doctora en Derecho.
 • Juan Antonio Garrigos Bernabeu. Advocat i Graduat Social. Ibi
 • José Vicente Gómez Bayarri, historiador, acadèmic RACV,
 • Julián García Candau, periodista.
 • José Francisco Ballester-Olmos i Anguis, Profesor UPV, acadèmic RACV.
 • Susi Boix, advocada, politóloga
 • Joan Garí, escriptor.
 • Vicent Palacios, ex secretari de Bancaixa.
 • Vicente Ebri, Presidente Consulado Lonja de Valencia.
 • Ricart Folgado, president Associació d´Escritors en Llengua Valenciana.
 • Ampar Cabrera, escritora i poeta.
 • José Ricardo Juan Amorós, President Agrupació Falles Mercat Jesús
 • Miquel Ramón i Quiles, ex senador, graduat social. Lloctinent General del Centenar de la Ploma.
 • Pilar Hernando Serra, professora titular d´Història del Dret, UV.
 • Guillermo Colomer Lloret, Notari d´Alcoi i escriptor.
 • Enric Bataller i Ruiz, professor Dret Civil UV, diputat Congreso ( 2015- 2019).
 • Ramón Aznar i Garcia, profesor d´Història del Dret UJI.
 • David Nuñez, vicepresident Libertad VCF.
 • Paco Tarazona, codirector revista UCRÒNICA.
 • Gonçal Grau, president ACV Tirant Lo Blanc i Fundació Nexe.
 • Voro López Verdejo, acadèmic de la RACV, filòlec.
 • Raquel Andrés Durà, periodista La Vanguardia
 • Santiago Mateu Blasco, secretari de Cultura de CCOO PV.
 • Ana Escribá Perez, professora de Dret del Treball de la Universidad Internacional de Valencia ( VIU).
 • Federico Arnau, professor Dret Civil UJI.
 • Javier Barceló Doménech, Catedràtic Dret Civil, Universitat d´Alacant (UA).
 • Javier Plaza Penades, Catedrático Derecho Civil Universitat de Valéncia.
 • José-Ramón Calpe, ex diputat Congreso, ex diputat Corts Valencianes, alcalde Burriana, advocat.
 • Antoni Atienza Peñarrocha, historiador.
 • Agustí Zacarés i Romaguera, codirector revista UCRÒNICA.
 • Juli Moreno Moreno, president de l’associació del Rogle Constantí Llombart.
 • Lola Garcia Broch, ex-concejala del Ajuntament de Valéncia.
 • Manuel Milian, Alcalde de Zorita del Maestrat.
 • Maria Àngels Ramón-Llín, ex diputada Congreso, ex diputada Corts Valencianes.
 • Manuel Vicente Febrer Romaguera, vicepresident primer de l´Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, cronista oficial d’Alcàsser.
 • ALFRED BERNABEU SANCHIS, secretari de l´Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, cronista oficial d’Ontinyent
 • AMADEO CIVERA MARQUINO, cronista oficial de Llíria
 • JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ PERONA, cronista oficial de Pedralba
 • JOSÉ FRANCISCO CATALÁ VILA, comptador, cronista oficial d’Alfafar
 • JOSÉ ROYO MARTÍNEZ, bibliotecari, cronista oficial de Torrent
 • JOSÉ MARTÍ CORONADO, vocal, cronista oficial d’Azuébar i Chóvar
 • MARÍA JOSEFA SEMPERE DOMENECH, vocal, cronista oficial de Bocairent
 • AURELIANO LAIRÓN PLA, vocal, cronista oficial d’Alzira
 • LLUIS MESA REIG, vocal, cronista oficial d’Estivella
 • ALFONSO ROVIRA MARÍN, vocal, cronista oficial gràfic d’Alzira
 • CÉSAR SALVO GARCIA, vocal, cronista oficial de Villar del Arzobispo
 • FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCÍA, president honorari, cronista oficial de Benilloba
 • Eduard Nicolau, Registrador de la Propietat Villar del Arzobispo.
 • Joaquín Solano Domingo, actor, director i promotor d´arts escèniques
 • Rebeca Plana, pintora.
 • Ximo Tebar, guitarrista de Jazz
 • Ximo Esteve i Esteve, advocat Algemesi.
 • Carles Xavier Subiela i Ibanyez, empresari musical
 • Felip Hernandis Sancho, Alcalde d´Albalat de la Ribera
 • Victor Labrado, escriptor.
 • Vicent Olmos Tamarit, Editor
 • Manuel Baixauli, escriptor i pintor.
 • Vicent García Devis, periodista.
 • Pedro Ibo, Vicepresidente COMV y la totalidad de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Valencia
 • Fernando de Rojas Martínez-Parets, Director Càtedra Interuniversitària d´Economia Blava i Sector Marítim.
 • Lluis Bertomeu, director de Satori Comunicación i professor associat VIU
 • Alfredo García-Petit, advocat i CEO García-Petit asociados.
 • Carles Aranda, advocat i tresorer Col.legi d´Advocats d´Alzira.
 • Carles Fontestad, regidor de Massalfassar.
 • Pilar Almería Serrano, actriu Companya Teatre el Micalet
 • Ramón Raga Raga, corrector lingüístic
 • Àngel Calpe, acadèmic AVL
 • Tamara Martínez López, alcaldessa de Benifaraig i vicesecretaria de la FVMP
 • Joan Peris Gavalda, Director teatral i actor.
 • Juanjo Giner, regidor de Bellreguard
 • David Casanova, regidor de Cabanes
 • Ferran Puchades i Vila, secretari autonomic Justicia 2015-2019
 • María Luisa Ferrándiz Manglano, Vicedegana Facultat Farmàcia UV
 • Moisès Vizcaino i Garrido, advocat i editor del grup La Veu del País Valencià
 • Joan Enric Lluna Valero, músic.
 • Joan Carles Puchalt, escritor i regidor d´Albal
 • Evarist Caselles Moncho, historiador
 • Salvador Vercher, historiador, archiver d´Alzira
 • José Escuder, escritor i regidor de Catadau
 • Josep Salvador, historiador, conservador Institut Valencià d´Art Modern (IVAM).
 • Aureli López, escritor i especialiste en pilota valenciana.
 • Vicent Llorens Martí, geograf
 • Vicent Pons García, empresari
 • Pablo Mestre Navarro, dissenyador gràfic
 • Vicent Martínez Sancho, dissenyador
 • Xavi Calvo López, dissenyador
 • Inmaculada Fuentes Durá, psicóloga, professora UV
 • Ricós, periodiste
 • Frederic Ferri, periodiste À punt media
 • Juan Carlos Castaños, Director de Valéncia News
 • Gonzalo Bou, Presidente de Societat Civil Valenciana
 • Joan Ignaci Culla, President de Renaixença Valenciana
 • Òscar Rueda i Pitarque, President del Casal Bernat i Baldoví. Ingenier
 • Carmel Ferragud Domingo, director del Departament d´Història de la Ciència de la UV.
 • Fernando Mut, Vicepresidente de España Cívica
 • Carlos San José Alonso, presidente CONTIGO Elche
 • Alberto Nicolau Francés, gerent d´auditoria Ernst &
 • Miquel Cano Ivorra, farmacèutic La Nucia
 • Simón Alegre, Dr. Ciencies Politiques
 • Guillermo Sampedro Ruiz, regidor Sagunt
 • Roberto Rovira Puente, regidor Sagunt
 • Erik Segarra, regidor Xilxes
 • María Angeles Llorente Cortés, regidora Cheste
 • Judit Capellino, Alcaldessa de Riola
 • Nestor Mont, cantautor.
 • Eva Pilar Sanchis i Bargues, Subdirectora General d´IVASS ( Institut Valencià de Serveis Socials)
 • Antoni Infante, portaveu de la Crida pel Finançament Valencià
 • Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim
 • Encarna Canet Benavent, professora de la UV
 • Carmen Boldó, catedrática Derecho Mercantil UJI.
 • María Dolores Ivorra Insa, Directora del Dpto. de Farmacología UV
 • Rafael Jover Roca, Llicenciat en Química
 • Ximo Albiñana, poeta i ex alcalde de Museros
 • Andrés Alfaro Hofmann, diseñador de interiores
 • Reme Semper, conservadora colección.
 • Silvia Alabort, periodista
 • Carles Xerri López, regidor Buñol
 • Rafa Pérez Gil, regidor Buñol
 • Virtudes Ochoa Monzó, professora Dret Processal Univesitat d´Alacant (UA)
 • Avelí Mascarell, alcalde de Xeraco
 • Lluis Molina, regidor de Quartell
 • Juan Manuel Badenas Carpio, Catedràtic Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Icíar Cordero Cutillas, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Antonio Fayos Gardó, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Patricia Escribano Tortajada, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Cristobal Caballero Escribano, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • María Jesús Domingo Archelós, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Silvia Vilar González, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Ciara Vicente Mampel, Professor Dret Mercantil, Universitat Jaume I,
 • Jorge Viguri Cordero, Professor Dret Constitucional, Universitat Jaume I,
 • Joan Batiste Sancho Gea Ingenier T. Telecomunicacions, president de Convenció Valencianista.
 • Andrés Corno Caparrós, Farmacèutic genetista clínic, Alacant
 • Salvador Puigdengolas, ex Decano del Colegio de Ingenieros Industriales CV
 • Ramón Sentís Durán, politólogo.
 • Luis Franco Monzó, Presidente de REI y de EUROBRICO-FERIA VALENCIA.
 • Ángel Camp Faulí, ex presidente del Ilustre Colegio de podólogos CV.
 • Eliseu Puig Arcos, tesorer Patronat RACV
 • María José Hernández Ferrer, regidora d´Albal
 • Manuel Verdeguer Peralta, regidor Chiva
 • Ana Calatayud, regidora Carcaixent
 • Emilio José Espert, regidor Montroy
 • Juan Matias Rodglá Martinez, ex regidor Albal
 • Joaquín Ivars Ruiz, advocat, professor Dret Processal UV, artiste.
 • Alfons Pérez, advocat Nules
 • Alfredo Hernández, Vicepresidente Colegio Economistas Valencia y abogado.
 • Álvaro Sendra, abogado, profesor Derecho Mercantil UJI y presidente del Consejo Ejecutivo de la Sección de Derecho Concursal del ICAV
 • Beatriz Gisbert Monllor, licenciada Derecho.
 • José Morgan Garcia, advocat.
 • Beatriz Gomar Grau, advocada, Vicedegana del Ilustre Colege d´Advocats de Sueca
 • Benjamín Beltran, Advocat i graduat social Vila-Real
 • Carlos Gimeno, advocat
 • Alfons Pérez Daràs, Alfons el Blüe, Malparlat, cantant de Hip Hop i actor.
 • Cristóbal Ferrer Lladó, abogado.
 • Salvador Mañez Aliño, professor Facultat de Farmàcia UV
 • Vicent Clemente Torres, advocat, President de la sección de Dret Valencià ICAV
 • Vicent Rovira, advocat Benicarló-Peníscola, regidor Vilanova d´Alcolea
 • David Fernández Madrid, asesor fiscal.
 • Dolores Gil Collado, abogada.
 • Ester Torner Cucala, advocada Castelló.
 • Francisco Navarro Mestre, abogado Villena.
 • Gloria Martín, abogada Torrent.
 • Jaume Llorca Galiana, Professor Dret Mercantil Universitat d´Alacant, advocat Benidorm
 • Joan Colomer, advocat
 • José Antonio Casany, advocat Benicàssim
 • José Luis Sanchis, abogado.
 • José Manuel López, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas en Universidad Isabel I
 • Miquelo Garcia Maldonado, escritor.
 • Angels Escoín Beltran, advocada Burriana.
 • Josep Gimeno, alcalde Pinedo 2015-2019
 • Miguel Mazón Balaguer, abogado Orihuela, abogado Juzgado Privativo Aguas Orihuela
 • Laia Santamaria Borràs, advocada Alcoy, vocal Consell Assesor Dret Civil Valencià
 • Lorena Ferrandis Navarro, professora Dret Processal UV, advocada Aldaya.
 • Luis Sebastián Castañares, Dr. En Derecho UV.
 • Mar Andrés, secretaria interventora Ajuntament Albuixech
 • Maria Jesus Navarro, professora Dret Processal UV
 • María José Bodi, advocada Burriana
 • Miguel Vives, advocat Castelló
 • Nuria Juan Muñoz, procuradora Catarroja
 • Pablo Carreres, jurista.
 • Francisco Marín, secretario Colegio Economistas Valencia, abogado.
 • José María Riera Ruperez, Ingeniero de Caminos
 • Francisco Sánchez Moreno, regidor Benifayó
 • Francisco Ferrandis Navarro, advocat, regidor Aldaya
 • Héctor Ferrandis Navarro, advocat, regidor Aldaya
 • Vicent Bellvis, periodista Valéncia News
 • Julian Colecha, advocat Sueca
 • Carlos Primo Giménez, advocat
 • Carmen Boldó, Catedràtica Dret Mercantil UJI de Castelló
 • Carmen Colecha, professora Dret Processal UV, advocada Sueca.
 • Carmen Pérez Daràs, advocada Nules.
 • Julio Serra, advocat Sueca
 • Juan Carlos Barrés, advocat
 • Juan Pedro Burgos, abogado
 • Javier Navarro Andreu, editor del diari Cultura Valenciana.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies