>>>>COMPRAR LLIBRE ACÍ<<<<

En motiu de complir-se el 40 aniversari de l’adhesio d’entitats, institucions i centenars de persones a les Normes d’El Puig o de la RACV, Convencio Valencianista ha volgut celebrar l’efemerides en este llibre, el qual, ademes de recordar aquell acte, oferix un seguit de noves senyes en defensa de la normativa i de la singularitat i identitat de la llengua valenciana.

Conta en l’aportacio d’articuls de diferents i importants autors que fan us de l’idioma valencià en les seues publicacions i, especialment, fan d’este el seu objecte d’estudi. Vint foren les crides i vint foren les respostes per a colaborar desinteressadament en esta obra coral.

Est es, potser, el conjunt mes ample i complet de visions diverses de les Normes d’El Puig que s’ha fet fins al moment. Es memoria viva dels antecedents, confeccio i implementacio d’esta normativa que nos ajuda, quan l’usem, a ser mes valencians i valencianes, i que ha devingut en un simbol en si mateix de la defensa i conreu de la llengua valenciana.

La publicacio XL Aniversari de les Normes d’El Puig. 40 anys de resistencia valenciana ha segut possible gracies a les següents firmes:

Lleopolt Peñarroja i Torrejón en el seu discurs: ‘Memòria d’un passat present’

«Tragam forces de flaquea, treballem en ciència, mantingam la consciència i procurem l’unitat d’acció, no deixant que lo que queda de forces vives i actives de la nostra cultura, al menys les que estan verdaderament d’acort en lo essencial, estiga dividit i estèril per qüestions exteriors que podrien solventar-se».

Antoni Fontelles i Fontestad en el seu artícul ‘El paradigma valencianiste: Aportacions en el Sigle XXI’

«No descobrixc les ameriques si afirme que l’area de coneiximent del paradigma valencianiste (u dels tres en la disputa valencià/catala) ixque molt tocada de final del sigle passat i no començà millor a principi de l’actual».

Manolo Gimeno i Juan en el seu artícul ‘La transcendencia de les Normes d’El Puig’

«Les Normes d’El Puig foren fortament atacades, perque ningu esperava que es poguera crear una normativa que arribara a ser un referent front a les normes de l’Institut d’Estudis Catalans»

Pau Giner i Bayarri en el seu artícul ’40 anys de normativa valenciana i molt més’

«Els valencians celebrem enguany el 40 aniversari de l’adhesió multitudinària a les Normes d’El Puig, la primera normativa moderna netament valenciana que ha arribat a ser oficial i tindre cos normatiu».

Voro López i Verdejo en el seu artícul ’40 aniversari d’adhesió a les Normes de la RACV o d’El Puig’

«No nos censurem els uns a atres per l’us o no dels accents gràfics i que açó no nos duga a un enfrontament entre persones que sentim i pensem igual».

Miquel Àngel Lledó en el seu artícul ‘Reflexions sobre l’adequació i la calitat interna de les Normes d’El Puig en motiu del seu 40 aniversari’

«El millor homenage que podem fer-li a la nostra normativa, hui, quaranta anys en acabant de la seua firma, és conscienciar-nos sobre el seu valor i la seua potencialitat, i implicar-nos tots units en la seu difusió».

Jesualt Masia i Alamar en el seu artícul ‘El valencianisme com a minoria’

«O tornem a la senda de les minories nomiques o perdrem el guio de la nostra historia».

Juli Moreno i Moreno en el seu artícul ’40 anys de treball per la Llengua Valenciana’

«Les Normes d’El Puig posaven en evidencia la traïcio a l’idioma valencià que havien supost les Bases del 32 -rebatejades com de Castelló-«.

Ricart Pla i Tomás (esquerra) en el seu artícul ‘Les normes de la resistencia’

«El llegat que reberem d’aquell 7 de març de 1981, en el Acte d’Adhesio a les Normes de l’Academia de Cultura Valenciana, fon tot un eixemple que mai hauriem d’oblidar».

Òscar Rueda i Pitarque en el seu artícul ‘Les Normes d’El Puig i la realitat del 2021’

«Les Normes d’El Puig són un instrument per a fer coses grans i no un fí en sí mateixes»

Antoni Atienza i Peñarrocha en el seu artícul ’40 anys de les Normes d’El Puig’

«Les Normes d’El Puig estan a on estan per a quedar-se. Omplin un buit fonamental per als valencians que aspiren a llegir en la seua llengua, en una normativa més pròxima al seu parlar».

Enric Calvo i Dolz en el seu artícul ‘El Realt’

«El valencià es mes que una llengua d’anar per casa, es un idioma, puix reunix totes les condicions per a ser-ho».

Joan Ignaci Culla i Hernández en el seu artícul ‘Normes d’El Puig, les normes valencianes’

«Les Normes d’El Puig foren les primeres oficials en democracia. L’Estatut d’Autonomia valenciana fon redactat en dites normes, aixina com tambe foren les primeres utilisades en l’ensenyança de l’idioma valencià en les escoles».

Ricart Folgado i Bisbal en el seu artícul ‘Associació d’Escritors en Llengua Valenciana fidels a la Llengua Valenciana: Treballem, Persistim, Esperem…’

«La normativa oficial nostra és la que emana i recomana la RACV, seguint la recolzada en les Normes d’El Puig de les que ara commemorem el quadragèsim aniversari».

Mª Dolores García Broch en el seu artícul ’40 aniversari de les Normes d’El Puig. (Una visio des de l’actuacio cultural i politica)

«Si les coses s’hagueren fet com calia, en moments de força i euforia, pot ser el PP no haguera creat la malaïda AVLl».

José Vicent Gómez Bayarri en el seu artícul ‘L’us fa normativa la llengua’

«En el cas valencià, l’us de la nostra llengua vernacula està condicionat, a nivell social, per la pressio dels castellaparlants i dels catalaparlants, i pel dinamisme de la propia llengua valenciana».

Chimo Lanuza i Ortuño en el seu artícul ‘Normes d’El Puig. Una retrospectiva molt personal’

«Les Normes d’El Puig foren el resultat de molt mes d’un any de treball serio i cientific, d’un magnific grup de treball, que acabaria configurant la Seccio de Llengua i Lliteratura de l’Academia de Cultura Valenciana (actual RACV)».

Carles Recio i Alfaro en el seu artícul ‘Llegitimitat ortogràfica valenciana’

«La solidea de les Normes d’El Puig s’ha d’assentar sobre la seua base històrica i lliberar-les per fi de personalismes que l’han atenallat sempre, si és que es vol que tinguen alguna possibilitat mínima de futur».

Vicent Sanz i Sancho en el seu artícul ‘Taula Nova Valenciana i les Escoles Valencianes de Resistència (1983-86)’

«Taula Nova va conseguir movilisar vora dèu mil persones desplaçades des de tots els racons del Regne per a reivindicar una escola valenciana fidel a la llengua valenciana i a les Normes d’El Puig».

>>>>COMPRAR LLIBRE ACÍ<<<<

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies